Pravé kresťanstvo je Láska; Korán ju nechce, žiada len poslušnosť - 1. časť

04.06.2016 13:24

Pravá láska miluje život - absolútna poslušnosť býva často poslom smrti a vraždenia. Slepá poslušnosť Nemcov voči Hitlerovi priniesla smrť 60 miliónom ľudí. Spoločnosť alebo relígia, kde je najvyšším imperatívom absolútna poslušnosť, lásku nielenže nepozná, ale ju doslova ubíja a zabíja. 

Už veľký psychológ Erich Fromm hovorieval a písal, že také spoločnosti a relígie sú najvyššou mierou patologické. Korán lásku nielenže nechce, ale ju nepriamo zakazuje. Nikde v ňom sa nehovorí o láske medzi ženou a mužom, ako najdôležitejšou a najušľachtilejšou emóciou BYTIA ČLOVEKA. Láska je v Koráne nežiadúca, lebo by jeho výlučnú autoritu narušovala a eliminovala. 

Islam je takzvaný pravý monoteizmus, kde vládne len jediný boh Allah, ktorý je mužom, bez akéhokoľvek, čo i len najmenšieho atribútu ženskosti. A muž vždy reprezentoval len vojnu, zabíjanie, koristníctvo, dobíjanie a ničenie. To je veľm i prezentné v islame a predovšetkým v islamizme. V takom pôsobení relígie niet však najmenšieho priestoru pre lásku. 

Kresťanstvo má, naproti tomu, aspoň symbolicky aj bohyňu, aj keď to na rovnocennú bohyňu so svojím "oplodňovateľom" Bohom-Otcom nikdy nedotiahla a dokonca ani len so svojím synom, Ježišom. Napriek tomu je Mária veľmi silným aspektom lásky a milosrdenstva v kresťanstve, a toto islamu absolútne chýba. Pre islam a najmä pre islamizmus je láska a súcit tou najväčšou možnou slabosťou.

Radikálny islam, ktorý čoraz viac zoviera do svojho nebezpečného objatia celú Európu, je predovšetkým zásluhou islamistov a salafistov a diktátorov typu Erdogana nástrojom, ktorý islam pretvará na islam politický a militaristický.

pokračovanie nasleduje