Prastaré civilizácie Mezopotámie skrývajú pre vedu nevyriešené záhady; 3. časť

25.12.2014 00:19

Existuje jedna prastará sumerská rolovacia pečať, na ktorej je zobrazená veľmi komplexná scéna, ktorú možno v zmysle našich predošlých úvah interpretovať nasledovne:

Je na nej zobrazený vládca Zeme, ktorý v napätí očakáva svojho syna oblečeného ako astronauta, odlietajúceho na kozmickej lodi z planéty Mars smerom k Zemi. 

Na planéte Nibiru , kde vládol Enkiho otec Anu, sledovali jeho obyvatelia s veľkým očakávaním, ako pokračujú práce na Zemi. Pravdepodobne nebolo získavanie zlata z morskej vody dostatočne efektívne, a tak sa na Nibiru šírilo sklamanie. Anunnaki sa museli rozhodnúť, či sa celého projektu zrieknu (to by ale ohrozilo ich ďalší život na ich planéte), alebo sa pokúsia získať zlato na Zemi iným spôsobom. To, že sa zlato na Zemi náchadzalo aj v inej forme, už medzičasom objavili. Bolo v Afrike, ale hlboko pod zemou.

Realizovať nový projekt bolo však veľmi zložité a náročné. Bolo treba vybudovať technické zariadenia na dolovanie zlata pod povrchom zeme. Potom ho loďami dopraviť do Mezopotámie, kde bola raketová rampa pre kozmické lode z Nibiru.

Anu pochyboval, že to Enki dokáže bez ďalšej podpory z Nibiru. Od pristátia Enkiho na Zemi uplynulo medzičasom osem Nibiru rokov, čo odpovedalo 28 800 pozemských rokov. Anu sa chcel presvedčiť sám o situácii na Zemi a preto sa tam rozhodol odletieť. Vzal aj  svojho syna Enlila, ktorý bol nevlastným bratom Enkiho. 

Po príchode na Zem rozhodol Anu, že Enlil sa stane veliteľom Anunnaki a bude organizovať všetko potrebné pre ťaženie zlata v Afrike. Všetko nasvedčuje tomu, že obyvatelia Nibiru vedeli už vopred, že na Zemi sa vyskytuje množstvo zlata. Odkiaľ to mohli vedieť? Sú možné viaceré vysvetlenia.  Mohli to zistiť napríklad vyslaním bezposádkových kozmických sond.

Keď Anu odletel zo Zeme naspäť na Nibiru, začal sa na nej realizovať nový projekt na získavanie zlata. Potom prichádzali na Zem postupne ďalší Anunnaki. Ich počet dosiahol 600. Jedna časť z nich pomáhala Enkimu získavať zlato spod zeme, v Afrike. Sto Anunnaki zabezpečovalo loďami prepravu zlata do Mezopotámie. Zvyšní Anunnaki spolupracovali v Mezopotámii s Enkim na budovaní osád podľa jeho plánov.

Existuje sumerský text, ktorý nás o tom informuje slovami:

Enki postavil päť miest na správnych miestach,

dal im správne mená

a dal im dôležitosť.

Prvé z nich bolo Eridu.

Všetky tieto osady mali určité funkcie, ktoré sú zakódované v ich názvoch. Eridu znamená - V diaľke postavený dom. To bola stavba, kde býval Enki. Bad Tibira - Miesto, kde sa robí zlato. To bolo metalurgické miesto, kde sa zlato zušľachťovalo. Laraak - Pohľad na svetlo. Tam boli signálne pristávacie svetlá pre kozmické lode Anunnaki. Sippar - Mesto vtákov. Tam sa nachádzalo Pristávacie letisko. Šuruppak - Miesto príjemného sa cítenia.  To bol dom liečby.