Prastaré civilizácie Mezopotámie skrývajú pre vedu nevyriešené záhady; 2. časť

15.12.2014 16:36

V priebehu takéhoto obehu, trvajúceho 3 600 pozemských rokov - tak je to napísané v starých sumerských textoch - sa dostane táto od Slnka najvzdialenejšia planéta, z "nekonečnej" diaľky do blízkosti Zeme, keď prejde medzi Marsom a Jupiterom, akoby prekrižovala ich obežné dráhy. Preto bola pomenovaná Nibiru, čo znamená križovatka a jej symbolom bol kríž. 

Existuje istý 4 500 rokov starý sumerský nákres, kde je znázornených všetkých dvanásť telies našej slnečnej sústavy, so Slnkom v strede. Už Sumeri teda vedeli (odkiaľ?), že žijeme v heliocentrickej sústave a že planéty obiehajú Slnko. Na to musel prísť opät až Kopernik v 15. storočí a kto to predtým v stredoveku tvrdil, tomu hrozilo obvinenie cirkvou z kacirstva a upálenie na hranici.

V takzvaných sumerských mýtoch je jasne zaznamenané, že veliteľ astronautov, ktorí prišli z Nibiru na Zem, sa volal Ea - čo znamená Ten, ktorého obydlie je voda. Po tom, ako sa usadil na Zemi, prijal titul Enki (pán Zeme). V jednom texte, najdenom v starých ruinách Sumeru, je napísané v prvej osobe: "Keď som sa blížil k Zemi, videl som na nej veľa vody. Keď som sa blížil k rozsiahlym zeleným lúkam, tak boli tam na môj príkaz navŕšené kopce . Dal som si tam postaviť dom. Tieň môjho vysokého domu siaha ďaleko cez bahno a veľké močiare s hadmi."

Okrem toho opisuje text to, ako dal Enki vysušiť močaristé regióny tým, že dal vybudovať odvodňovacie kanále, ako spojil Eufrat a Tigris niekoľkými spojovacími kanálmi a ako si dal postaviť dom na vode, s lodenicami a prístavnými zariadeniami. Všetko to malo určitý dôvod. Na planéte Nibiru, odkiaľ prišiel, bolo nevyhnutne potrebné zlato. Nie ako vhodný a všetkými cenený materiál pre šperky a náramky, lebo v sumerských textoch je naznačený iný dôvod potreby zlata. 

Zlato je aj dnes pre naše kozmické rakety a satelity a pre ich prístroje potrebné. Ale to nebol pravý dôvod, prečo ho bytosti na Nibiru nevyhnutne potrebovali. Malo dôležitý význam pre ich atmosféru, ktorej hrozil rozpad a zlato ju nejakým spôsobom dokázalo stabilizovať. To bolo pre jej obyvateľov životne dôležité a podľa všetkého, na základe informácií zo sumerských textov, ktoré nie sú úplne, robili zo zlata zlatý prach a rozprašovali ho do atmosféry Nibiru.

Touto ťažkou a komplikovanou úlohou ťaženia zlata na ďalekej Zemi, bol poverený Enki, syn vládcu na planéte Nibiru. Bol skvelým inžinierom a prírodovedcom. V sumerských textoch má dokonca aj prímenie, ktoré to potvrdzuje. Je nazývaný aj ako Nu-Dim-Mud - ten, ktorý vie stvoriť veci.  Musel vymyslieť spôsob ako dostať zlato z vôd Perzského zálivu a z niektorých močaristých oblastí mezopotámie, kde bolo zlato. Jedno staré sumerské zobrazenie ho ukazuje ako "pána rôznych tekutín", ktorý sedí v laboratóriu a je obklopený nádobami a skúmavkami.

Na ďalšom z nájdených sumerských textov je zaznamenané, že na Zemi pre Nibiruánov neprebiehalo všetko hladko a podľ ich plánov. Produkcia zlata bola nižšia ako očakávali. Aby ju mohli zrýchliť, tak na Zem prichádzali postupne ďalší astronauti z ich národa. 

V textoch sú menovaní ako Anunnaki (tí, čo prišli z oblohy na Zem). Prepravovali sa v skupinách po päťdesiatich. Jednu zo skupín priviedol prvorodený syn Enkiho Marduk (stal sa neskôr najvyšším bohom Babylonu). Počas jeho letu k Zemi prišlo vo vesmíre takmer k smrteľnej kolízii s veľkou planétou (v textoch nie je bližšie udaná). Pravdepodobne však išlo o Jupiter. Marduk to opisuje svojmu otcovi ako útok na ich kozmickú loď. V textoch možno k tomu čítať:

"Vyzeralo to ako zbraň a zaútočilo to na nás ako smrť. Anunnaki, päťdesiat číslom, boli celkom otrasení, prevrhnutí, letiace , vtáku podobné vozidlo, nás takmer zasiahlo."

pokračovanie nasleduje