Pozoruhodný objav: Obrovské kozmické bubliny sú pozostatkom galaktickej explózie

23.12.2019 22:49

Pred nie veľmi dávnym časom (v kozmickom merítku) bola naša galaxia z neznámeho dôvodu na veľmi krátky moment extrémne aktívna. Dôsledky tejto aktivity sú dodnes „viditeľné“ v jej centre.

Ide o dve obrovské bubliny, ktoré astrofyzici nedávno objavili a ktoré emitujú intenzívne rádiové žiarenie. Patria k najväčším štruktúram, aké dosiaľ v centre Mliečnej dráhy boli objavené. Objavil ich astronóm Ian Heywood so svojimi spolupracovníkmi. Každá z bublín má veľkosť približne 1400 svetelných rokov.

Na základe tvaru a veľkosti bublinových štruktúr usúdili astronómovia, že museli vzniknúť v blízkosti čiernej diery, ktorá je v centre našej galaxie a že proces ich vzniku sa musel odohrať len pred niekoľkými miliónmi rokov.

Vypracovali aj teóriu ich vzniku.

Podľa nej v priebehu krátkeho času sa dostali do galaktickej čiernej diey obrovské množstvá „medzihviezdnych“ plynov, pričom sa uvoľnila z nich gravitačná energia. Podľa Heywooda musela potom táto energia spôsobiť vznik extrémne silných nárazových vĺn, ktorých aktivity mali za následok vytvorenie veľkých kozmických bublín.

Čo od týchto bublín možno očaavať, aké dynamické fenomény v našej galaxii môžu vyvolať, to astrofyzici nevedia.

Je to predmetom ďalších pozorovaní a hľadaní hypotéz, ktoré by to popísali.