Poľský minister odporúča naliehavo vláde, aby vystúpila z globálneho migračného paktu OSN. A Slovensko?

20.10.2018 23:34

Z tohto paktu už vystúpili USA, Austrália a Maďarsko. Veľmi ho kritizuje aj rakúska vláda a možno očakávať, že z paktu vystúpi aj Rakúsko.

V utorok povedal poľský minister vnútra Joachim Brudzinski, že odporúčal svojej vláde, aby nasledovala krok hore uvedených štátov a z paktu vystúpila. Uviedol, že migračný pakt úplne zanedbáva najdôležitejšie priority poľskej vlády, a to je spoľahlivá ochrana poľského obyvateľstva. Tento pakt s veľkou pravdepodobnosťou následne podnieti ďalšiu vlnu obrovskej nekontrolovanej migrácie, a to už bude katastrofická pohroma nepredpovedateľných dimenzií pre európske obyvateľstvo. V pakte sa hovorí, že do roku 2065 môže prísť do EÚ až 300 miliónov Afričanov – v súčasnosti žije v Európe 9 miliónov ľudí z Afriky.

Varšava teraz už uvažuje o vystúpení z paktu, čo potom bude znamenať, že preberie absolútnu kontrolu vlastných hraníc, lebo globálny pakt neponúka žiadne garancie bezpečnosti pre Poľsko. A samozrejme ani pre žiadny štát, ktorý tento násilný a nedemokratický pakt podpíše.

Pakt je násilný a nedemokratický preto, lebo bol nariadený a prikázaný, a to pod tlakom. Nikde sa nekonalo žiadne ľudové hlasovanie o tom, či ho európske národy chcú alebo nie. A preto je len násilným a brutálnym diktátom proti vôli ľudu.

A ak ho v decembri podpíše aj slovenská vláda, tak bude konať svojvoľne a bez toho, aby ju k podpísaniu tohto paktu oprávnila väčšina národa.   

Gerd Schultze-Rhonhof, ex-generálmajor Bundeswehru analyzoval konečnú verziu migračného paktu OSN z 11. júla obsahujúcu 23 cielov, ktoré sa zaväzujú splniť štáty, ktoré tento pakt podpíšu.

Jeho kritika paktu je zničujúca a v mnohom je totožná s pozíciou ministra Brudzinského.