Politici nám teror predávajú ako normálny stav našej spoločnosti. Bráňme sa proti tomu!

25.10.2018 15:49

Už to nemožno popierať a ani si to nevšímať – nastala a je už tu nová epocha „sťahovania“ národov, tak ako to už ľudstvo zažilo niekoľkokrát. Ani jedna z predošlých však nebola politicky vyvolaná a účelovo naplánova, ako je tomu teraz. Okrem toho súčasné „sťahovanie“ národov je extrémne explozívne, lebo ide z veľkej a podstatnej časti o chcené a vynútené sťahovanie moslimov a moslimských teroristov do krajín kresťanskej kultúry, s ktorou nie sú a ani nikdy nebudú chcieť byť kompatibilní.

Naši politici (nie všetci, sú aj výnimky) nás nútia akceptovať, že multikulti, islamizácia, terorizmus a globálny imperializmus sú, prípadne že postupne budú normálnym stavom modernej spoločnosti.

Naše politické „elity“ nás vyzývajú k tomu, aby sme sa s touto normalitou aranžovali a nekládli jej odpor.

Treba si ale uvedomiť, že islamistické násilie a teror a islamizácia Európy – to všetko nevzniklo bez závažných príčin, takpovediac len v akomsi vákuu. To všetko má hlboké príčiny.

Celé desaťročia po 2. svetovej vojne (keď politici Západu a najmä USA, národom  sľubovali, že teraz budú mať už len mierové usporiadanie sveta) vytváral Západ stále nové a nové vojnové konflikty. USA využili brutálne svoje víťazstvo nad Hitlerom a čoskoro po ňom odštartovali svoje koristnícke nové rozdelenie sveta. Západ svojím postojom voči arabskému svetu – kde nemal čo hľadať a predovšetkým nemal ho vykrádať – vyvolal veľkú fanatickú nenávisť moslimov voči kresťanskej civilizácii a s ňou prišla pomstychtivosť za každú cenu.

Dôsledkom vojen a biedy, ktoré v Oriente spôsobil Západ, sa začala masová migrácia moslimov. Tú využili a ďalej podnecovali elitné kruhy globálneho turbokapitalizmu, lebo to vyhovovalo ich ideológii mať poslušných „homogénnych ľudí“, žijúcich na územiach bez hraníc a bez nacionálnych štátov, ktorí budú holdovať konzumizmu a povrchným zábavám (ktoré spôsobujú úpadok ducha i tela) a preto budú poslušne a otrocky pracovať, a tak rozmožovať zisky elít.

Integrácia moslimských utečencov v Európa však totálne a na celej čiare strsokotala – aj keď Merkel tvrdohlvo tvrdí niečo iné.

Európa je plná teroristov a islamistov a islamských kriminálníkov a násilníkov.

Vysoko vychvaľovaná nová multiukulti spoločnosť však totálne stroskotala a kto tvrdí niečo iné, ten podvádza masy, ale i seba.

Je päť minút pred dvanástou – musíme sa spamätať a urobiť všetko preto, aby sa teror a násilie, ktoré prišlo k nám s islamom nestalo každodennou realitou nášho života.

Potrebujeme opäť kontrolované štátne hranice a musíme začať s urýchlenou remigráciou, k čomu nás vyzýva napríklad aj sýrsky prezident – sýrski migranti sa už môžu vrátiť do svojej vlasti.

Preto nevoľme politikov, ktorí sú sluhami a pomáhačmi globálneho migračného šialenstva