Pohľad priamo do "výfuku" mohutnej čiernej diery vo vzdialenej galaxii

16.12.2014 12:01

Po prvý raz sa podarilo zrealizovať priamy pohľad do "výfuku" galaxie. Ide o galaxiu BL Lacertae, ktorá je od nás vzdialená 900 miliónov svetelných rokov a patrí k najžiarivejším kozmickým objektom, ktoré sú nám známe. 

Americký astronóm Alan Marscher z University Boston prepojil navzájom najväčšie teleskopy na svete, takže mohli pracovať ako "jeden" obrovský teleskop, ktorý následne zamieril na centrum galaxie. Osa, okolo ktorej galaxia rotuje, je obklopená diskovým kotúčom, v ktorom sa nachádza z okolia neustále nasávaná hmota plynov a prachových častíc. Tie sú potom zhltávané čiernou dierou. Z jej stredu tryskajú, kolmo voči disku a opačne voči sebe, v tej istej rovine, dva prúdy röntgenového žiarenia a gama žiarenia. Rýchlosť žiarenia dosahuje takmer rýchlosť svetla.

V ich prípade ide takpovediac o kozmické "výfuky" zmienenej čiernej diery. Alan Marscher takto mohol dokázať, že čierna diera nasáva nielen hmotu, ale aj magnetické polia, pričom ich formuje do špirálovitých tvarov, ktoré stoja kolmo voči pólom a sú tak svojím spôsobom "výfukovými rúrami", ktoré zrýchlujú a následne "vyfukujú" gama a röntgenové žiarenie. 

Obidve "výfukové rúry" majú taký veľký rádius, ako je rádius našej slnečnej sústavy. Jedna z týchto "rúr" je nasmerovaná presne na našu Zem.