Poézia je pre dušu a jej šťastie taká dôležitá ako pre telo jedlo a pitie

21.01.2019 20:09

Poesie ist so wichtig wie Essen  und Trinken

tak nazvala jednu zo svojich prednášok moja dobrá priateľka a spolupracovníčka Eva -Maria Knappová, nemecká spisovateľka, skvelá poetka, literárna kritička a docentka na univerzite, rodáčka z českého Chebu.

 Po slovensky: Poézia je taká dôležitá ako jedenie a pitie.

Plne s ňou súhlasím a len dodám, že je pre dušu ešte taká dôležitá, ako sú pre ňu dôležité aj sny. 

Dobrá poézia dušu zošľachťuje a kŕmi ju láskou

V tejto súvislosti jeden krásny verš od Johanna Wolfganga Goetheho - mimochodom, nemecká reč je z môjho pohľadu najvhodnejším nástrojom pre tvorbu filozofickej poézie, ktorú ja osobne najviac obľubujem:

 

Des Menschen Seele

gleicht dem Wasser.

Vom Himmel kommt es.

Zum Himmel steigt es.

 

Und wieder nieder,

Zur Erde muss es.

Ewig wechselnd.

 

Môj voľný preklad:

 

Ľudská duša

je ako voda.

Z neba prichádza,

do neba stúpa.

A zas dole,

k zemi musí.

Večne hore

k nebu a opäť

dole k zemi.

 

Všetci politici v dôležitých funkciách by mali čítať aj poéziu. Potom by mali bližšie k ľuďom a vážili by si ich životy. Som si istý, že taký Bush či Obama majú k poézii veľmi ďaleko. 

Nepoznal som ani žiadneho slovenského politika, ktorý by mal vzťah k poézii. V Južnej Amerike je to napríklad Evo Morales, ktorý veľmi obľubuje poéziu a je to vidieť aj na jeho vrelom a teplom vzťahu k ľuďom.

     V Nemecku viem o Sahre Wagenknechtovej, že má rada lyriku a aj prozaickú literatúru. A je to jedna z mála súčasných európskych politikov, ktorá má veľmi blízko k ľuďom a celá jej politika je orientovaná na to, aby sa zlepšila situácia "malých" ľudí.

 

Na tomto mieste ešte o niečom inom:

Poézia je pre človeka bytostne dôležitá

Kto to nevie, ten istú, veľmi dôležitú kvalitu života nikdy neobjaví. Hĺbavé verše pomáhajú človeku prekonať ľahšie ťažké životné situácie a verše emocionálne a snivé zas dávajú duši možnosť nových rozletov a napĺňajú ju optimizmom.

Musí to však byť poézia kvalitná a nie diletantská.

Mňa dobrá poézia priťahovala od detstva a senzibilizovala moju dušu (moju vnútornu podstatu) a pomáhala mi vidieť život aj v pestrejších farbách, ako nám ho ponúka tvrdá realita.

 Nádej

 všetky tvoje trpké slzy,

ktoré v tebe bez slov

 plačú a smútkom kričia,

uschnú a rýchlo sa stratia,

 

keď objavíš žiarive slnko

vo veršoch, ktoré o láske

k ľuďom hovoria,

a tak aj tvoje srdce

pre ňu dokorán otvoria.