Podriadenie sa „kultúre“ islamu: Zákaz bravčoviny v dvoch škôlkach v Lipsku

23.07.2019 23:01

Islam ovláda Európu čoraz viac a Európania sa mu sami dobrovoľne čoraz viac podriaďujú. To je už dávno realita, ktorú už nevieme zmeniť a nevieme jej ani uniknúť.

Dve lipské škôlky vyškrtli zo svojho jedálneho lístku  z vlastnej iniciatívy bravčové mäso. Dôvod, ktorý uviedlo ich vedenie, je nepochopiteľný a zarážajúci. 

Aj keď sa v každej z týchto škôlok nachádza len jedno moslimské dieťa, tak vedenie sa rozhodlo „rešpektovať“ z vlastnej vôle predpisy islamu, ktoré zakazujú jedenie bravčového mäsa.

Hoci rodičia ostatných kresťanských detí proti tomu protestovali, tak vedenie ich protest ignorovalo a vyhlásilo k tomu:

„Z rešpektu voči veľmi rýchlo sa meniacemu svetu sa bude odteraz v našich škôlkach podávať len jedlo, ktoré neobsahuje nijakú bravčovinu.“

AfD akciu označila za úplne podriadenie sa islamu.

Absurdnosť tohto aktu ešte zvýrazňuje skutočnosť, že v oboch škôlkach, ktoré sú blízko seba je okrem dvoch moslimských dievčatiek vo veku dva a tri roky ešte 300 kresťanských detí, ktoré sa nedobrovoľne musia podriadiť pravidlám islamu.

Absurdnosť ale ešte viac umocňuje to, že hlavný šéf oboch školiek Wolfgang Schäfer z obáv pred možnými útokmi pravicových extrémistov dosiahol to, že pred školkami na ich ochranu stojí nepretržite policajné auto.

Viac poníženého korenia sa islamu je sotva možné.