Podmienka vzniku života na Zemi - evolúcia atmosféry

22.08.2014 15:39

Skutočnosť, že Zem na začiatku svojej existencie, keď už nadobudla formu, ako ju dnes poznáme, nemohla mať ešte žiadnu atmosféru, je logická a pochopiteľná. Za vznik atmosféry vďačíme činnosti vulkánov. Ich aktivita, ktorá bola na začiatku histórie Zeme oveľa vyššia ako dnes, transportovala na zemský povrch nielen žeravú lávu, ale predovšetkým aj vodnú paru, dusík, metán, vodík, amoniak a kysličník uhličitý.

Vulkány boli "pórmi tela" Zeme, cez ktoré vnútro našej planéty svoju atmosféru takpovediac zo seba vypotilo. Bez tejto práce vulkánov by Zem nikdy nebola nadobudla atmosféru pozostávajúcu z ľahkých plynov a vulkanizmus prispel podstatnou mierou tiež k tomu, že sa naša planéta dnes môže kúpať v oceánoch a moriach.

Vodná para, ktorú vulkány dopravovali vo veľkom množstve do okolia, sa vo veľkých priehlbinách zemskej kôry zrážala - panovala tam teplota niekoľko sto stupňov Celzia - a postupne sa tak vytvárali prvé pra-oceány.  V tom období bola atmosféra Zeme mimoriadne hustá a tak na zemský povrch neprenikalo zo Slnka nijaké svetlo. Jediným zdrojom svetla na Zemi boli bičujúce blesky neprestajne zúriacich búrok.

Na Zemi vtedy vládli také drsné podmienky, že každý astronóm z inej planéty,ktorý by sa bol ocitol v jej blízkosti, by sa okamžite od nej vzdialil. Bola v tom čase vo fáze, ktorá mala veľkú podobnosť so súčasnými pomermi na Venuši. Nikto však nevie, ako dlho tvala na Zemi táto epocha. Niektorí geológovia sú toho názoru, že bola relatívne krátka - 100 000 až 600 000 rokov.

Ale cesta ku vzniku prvého organického života mala byť ešte veľmi dlhá, niekoľko miliard rokov a bola aj "trnistá", plná zdanlivo neprekonateľných prekážok. K dosiahnutiu tohto "cieľa" bolo treba aj veľké množstvo "šťastných náhod". Už len zloženie atmosféry bolo na jej počiatku z hľadiska potrieb  života v jeho dnešnej forme, absolutne nevhodné. Veď bola bez kyslíku a tým "nedýchateľná". Bola to preto atmosféra voči komplexnému životu maximálne nepriateľská a nevhodná.

V tejto súvislosti si však treba uvedomiť aj to, že pojem "životupriaznivý" je niečo veľmi relatívne, najmä, ak sa na život pozeráme v širokych kozmických súradniciach.

Dnes, keď už vieme pomerne veľa o vývoji našej planéty, tak vieme aj to, že začiatok evolúcie našej planéty a jej atmosféry - ak raz na nej mal vzniknúť komplexný organický život - musel prebiehať bez kyslíka v atmosfére. Aby ale neprišlo k omylu, tak chcem zdôrazniť, že jednoduchý život na Zemi vznikol už v bezkyslíkových podmienkach. Existovali mikroorganizmy, ktorých metabolizmus prebiehal na takzvanej anaerobnej fáze, to znamená, že pre svoju látkovú výmenu nepotrebovali kyslík. 

Avšak bez prítomnosti kyslíka by sa život nebol nikdy posunul na vyššiu, oveľa komplikovanejšiu úroveň, ktorá sa vyznačuje veľkou inteligenciou, umeleckou kreativitou a vizionárskymi pohľadmi do budúcnosti, ako aj poznaním seba a spoznávaním vzdialeného kozmu.