Pochádzame všetci z Marsu?

28.08.2014 16:28

Americký biochemiker, profesor Steven Bonner, je presvedčený, že život vznikol na Marse. Vypracoval teóriu, v ktorej predložil hypotézu, že život nemohol vzniknúť na Zemi, pretože bola príliš "mokrá" na to, aby v jej vodách mohla vzniknúť a sa udržať RNK (ribonukleová kyselina - základ života), predchodca DNK, ktorá je absolútne nepostrádateľným a ústredným elementom genetického kódu celého organického života

Voda atakuje veľmi agresívne RNK a rýchlo ju rozkladá. Na Marse bolo, inakšie ako na Zemi, sucho a tiež na ňom existovali substancie, ktoré boli potrebné na to, aby sa mohla RNK vytvoriť a aj ostať stabilná.

Podľa Bonnerovej teórie potom niekedy pred troma milardami rokov sa život z Marsu vydal na nejakom meteorite, prípadne aj na viacerých, na cestu k Zemi. A to bol základ vzniku komplexného organického života na našej planéte.