Po Dánsku „pochová“ koronu aj Švédsko

12.09.2021 23:21

Dánsko „pochovalo“ korona pandémiu 11. septembra a od tohto dňa je Covid-19 oficiálne pokladaný len za nebezpečnú infekciu ohrozujúcu zdravie (podobne ako chrípka s ťažkým priebehom ochorenia), ale nie je už vyhlasovaný za kritické zdravotné ohrozenie spoločnosti.

29. septembra bude Švédsko nasledovať Dánsko a tiež zruší všetky korona opatrenia. Od tohto dňa budú vzhľadom na Covid platiť jedine dve odporúčania a nie nariadenia:

Dodržiavanie hygieny (ako pravidelné umývanie rúk) a dbať na odstup.

Ešte pripomeniem, že v súvislosti s Covidom neboli vo Švédsku vyhlásené nikdy žiadne lockdowny a ani povinné nosenie rúšok a tiež neboli zatvorené školy.

A aká je bilancia korona politiky severských krajín  Dánska a Švédska v porovnaní s germánskymi krajinami Rakúsko a Nemecko?

Táto bilancia je pre Germánov priam zničujúco negatívna:

V  oboch krajinách boli dôsledkom, ktorý vyplynul z ich nezmyselnej a totálne kontraproduktívnej korona politiky obrovské kolaterálne škody a vyplynuli z nej aj dlhodobé negatívne následky pre ekonomiku, i pre celú spoločnosť, ktorá je rozpoltená a rozoštvaná takou mierou, ako od vojny nikdy dosiaľ.

To všetko nemecký i rakúsky mainstream  ale zamlčuje.