Pevnú vôľu je možné trénovať

18.12.2014 12:02

Už ako dieťa som sa vyznačoval pevnou vôľou, aj keď to dospelí vtedy pokladali za tvrdohlavosť a zaťatosť. Určite to možno u dieťata častokrát tak vnímať, ale sú to už názaky toho, že neskôr z takýchto emócii sa môže u  človeka vyvinúť skutočne pevná vôľa. 

Práve pevná vôľa je rohodujúcim faktorom pre to, ako sa vyvinie celý náš život. Kto ju má, tak je veľký predpoklad k tomu, že uskutoční veľa z toho, čo si zaumienil. Pevnou vôľou sa vyznačuje len málo ľudí. Prevažná väčšina z nás sa radšej necháva viesť inými (častkorát aj zviesť k niečomu bez premýšľania a bez vlastnej vôle) a neraz aj ovládať a manipulovať. 

 

Ak niekto chce trénovať pevnú vôľu, tak by sa mal sústrediť najmä na nasledovné:

 

Dôkladne si premyslieť svoje ciele a či cesty, ktorými by chcel kráčať

Ak mu je to jasné, tak musí rezolútne všetko ostatné vylúčiť - napríklad to, čo nie je pre neho realistické

Neustále sa snažiť byť dobrým a vnímavým pozorovateľom ľudí, okolia a diania

Stále zlepšovať svoje poznanie

Vybudzovať v sebe pozitívnu zvedavosť a trénovať pamäť

Učiť sa rozlišovať, ktoré sú motívy vlastného konania, ktoré často pochádzajú už z detstva a ktoré sú motívy konania nainfikované zvonku a preto neraz nekalé a škodlivé

Motívy z detstva sú spravidla "čistejšie" a ušľachtilejšie

Každodenná meditácia - hoci aj len krátka - veľmi upevňuje vôľu a zlepšuje zdravie

Veľmi dôležité je aj to, aby sme všetky rozhodnutia, ktoré robíme, pokladali naozaj za vlastné rozhodnutia, za ktorými plne stojíme. Kto nedokáže byť samostatne rozhodný, ten nemá ani vlastnú vôľu