Pentagon preskúmava UFO-zhliadnutia. Zvyšky mimozemskej techniky v USA?

30.07.2020 23:35

Podľa oznámenia New York Times vyhlásil Pentagon minulý týždeň, že dá robiť analýzu všetkých mu známych UFO zhliadnutí a časť výsledkov nechá dokonca zverejniť i s prípadnými senzačnými zisteniami  (New York Times: …..No Longer in Shadows, Pentagon’s U.F.O. Unit Will Make Some Findings Public…..).

New York Times sa zároveň odvoláva na viaceré spoľahlivé zdroje svojich informácii a tvrdí, že v USA majú dosah na mimozemské letové objekty, ktoré sú na Zemi, nielen určité armádne štruktúry USA, ale veľmi pravdepodobne dokonca aj niektoré súkromné firmy. Pritom sa majú skúmať aj materiály, ktoré na Zemi nedokážeme zhotovovať.

Pentagon zriadil dokonca skupinu expertov pod názvom Unidentified Aerial Phenomenon Task Force (pracovná skupina pre UFO), ktorá má spracovať a štandardizovať všetky registrované UFO-zhliadnutia, ako aj príslušné správy k nim.

Experti budú v nich zároveň hľadať prípadné dôkazy o tom, že medzi nimi boli aj mimozemské letové objekty, ktoré na Zemi buď pristali alebo sa pohybovali v jej blízkosti.

Pentagon ale vyhlásil, že jeho experti budú súčasne skúmať aj  to, či neobjavia v rámci tohto projektu indície na to, že niektoré z UFO-zhliadnutí majú svoj pôvod v revolučných nových technológiach niektorého pozemského národa.

Známy americký astrofyzik Eric Davis, ktorý dlho pracoval ako poradca Ministerstva obrany USA, informoval v týchto súvislostiach New York Times o tom, že v marci mal v Pentagone tajné rozhovory a prednášky, v ktorých išlo o jeho odborný posudok k letovým objektom, pričom sa mal vyjadriť, či podľa jeho mienky, sú pozemského alebo mimozemského pôvodu.

Davies je tiež autorom tvrdenia, že niektoré materiály, ktoré skúmal, neboli vyprodukované na Zemi.