Patriarchát ako manipulátor a deformátor ŽENY, jej duše a jej sexuality - 1. časť

10.10.2014 00:36

Z mojej knihy PATRIARCHÁT A ŽENA -  vydanej na Západe

Žena, ktora žije podľa doktrín patriarchátu a necha si nim deformovať svoj sexualny život, musi znašať, neraz aj obdivovať falusové neurózy muža (falusový - tykajúci sa mužského pohlavného údu) a hľadať životné naplnenie vo svojich deťoch a konzume. Nikdy si však nesmie uspokojiť svoju potrebu nezaväzného a slobodného sexu. Ženy, ktoré sa nechcú stať biologickymi matkami a nechcú prisahať sexualnu vernosť len jednému mužovi, ale penis muža považujú a berú len za to, čim v skutočnosti je - teda možnosťou nadobudnúť sexualnu rozkoš a uspokojiť libido - sú spoločnosťou odsudzované, šikanované a označované za pobehlice. 

Pre sexualne verné a preto v mnohých pripadoch aj veľmi frustrované ženy, vybudoval patriarchálny kapitalizmus ako "odmenu" a na potlačenie frustu, lákavé priemyselné odvetvia. Ich vplyv prerastá, prostrednictvom reklamy a manipulovateľnych, kúpenych odbornych člankov, do prehnaného a nekontrolovaného "chcieť a vlastniť"- spravania sa žien, kde ide o určité produkty, pre ktoré majú istú vrodenú slabosť: šperky, kozmetiku, exkluzívne oblečenie, nápadné topanky atď.. Ženy sa tymto stavaju poddajnymi aj pre také nezmyselné a povrchné trendy, ktoré ich krasu a prijemné pocity vraj podporujú. 

Trendom, ktory ženu údajne "odborne" oslovuje a odporúča sa ako bezpodmienečne nevyhnutny a moderny - pretože cez neho vraj dosiahne oveľa lepši a hygienickejši sex - je aj neprirodzena, doslova patologicka, kompletna depilacia vaginy (tzv. IR - pojem z nemčiny, znamenajúci "Intimrasur"). Pravda o tomto trende však sposobuje rozčarovanie a je aj veľmi šokujúca. IR škodi žene zo zdravotného hľadiska a okrem toho redukuje aj sexualnu rozkoš. Ochlpenie vaginy ju totiž chrani pred roznymi patogénnymi mikróbmi a zvyšuje sexualne vnemy. 

Smiešne a nezodpovedné "argumenty" pre IR pochadzajú z hlav zbabelych a slabych mužov, ktori uprednostňujú v sexe ženu-dieťa (malé dievčatko ma vaginu bez ochlpenia a žena, ktora ma IR, tak pre nich pri sexe symbolizuje, či už vedome alebo podvedome, prave také dieťa) pred silnou, dospelou ženou, ktorej sa obavajú. V iných prípadoch sú to muži, ktorí mali despotickú a dominantnu matku a sa jej celé detstvo panicky obávali. V ich sexualite sa to potom u nich premieta do podvedomia a odtiaľ vychádza impulz, že pri sexe uprednostňjú ženy, ktorých vagina je depilovaná, lebo v opačnom prípade by taká žena bola pre nich symbolom ich matky a so ženou-matkou syn pohlavný styk predsa nemôže mat. 

Umelo nafúknuté a neprirodzené potreby ženy (a jej zvonku vsugerované), ktora žije podľa patriarchalnych zakonov prikazujúcich bezvyhradnú vernosť v sexualite (patriarchat chape lasku ako sex a sex ako lasku), sa stali akymsi monštrom, či molochom, ktory si vyžaduje neustaly konzumny pridel ako nahradu za zakazanú sexualitu. Muž tymto ovlada obratne a rafinovane potláčanú sexualnu neukojenosť ženy prostrednictvom vecí, funkcii a trendov, ktoré jej majú uspokojivo vynahradzať to, čo by jej priniesol dobry a slobodny sex. To však funguje len čiastočne a kratkodobo a vždy len v povrchnom myslení ženy. Hlboko vo svojom vnútri zaživa predsa len prevladajúci frust, ktory sa prenaša do jej života v podobe nervozity, podraždenosti, depresii, naladovosti a neurotickosti, keďže nemože realizovať to, k čomu je naprogramovana geneticky, ale aj duševne a teda k vyžitiu svojej slobodnej a polygamnej sexuality. 

 

pokračovanie nasleduje