Rakúska FPÖ to zistila: Len V OÖ stáli azylanti Rakúsko 460 milión eur

16.07.2021 23:26

Až dosiaľ nevedeli občania spolkovej krajiny Horné Rakúsko (OÖ), aké finančné prostriedky boli v ich krajine vynaložené na azylantov.

Integračná rada Zelených v OÖ musela dať túto informáciu na oficiálny písomny dotaz, ktorý jej bol zaslaný stranou FPÖ.

Je to obrovský obnos peňazí vo výške 460 milión eur, pričom tie boli vydané len na základné zabepečenie živobytia migrantov, ktori prišli do OÖ v rokoch 2015 – 20.

K tomu sa pripočítavajú dosiaľ ešte nevyčíslené tzv. výdavky na integráciu.

Herwig Mahr (FPÖ) ostro kritizoval to, že sa v mnohých prípadoch azylantom platilo a platí hriešne drahé bývanie.

Mahr:

„Zo sumy 460 milión eur bola vydaná na tzv. organizované ubytovanie azylantov horibilná suma 317,3 milión eur. K tomu prišla ešte suma na privátne ubytovanie azylantov – 27 milión eur. Nemocenské poistenie azylantov stálo tiež prehnane veľa a síce 44,3 milión eur.“

Podľa Mahra ukazuje táto obrovská suma (podobne vysoké sumy boli na migrantov v Rakúsku vydané aj v ostatných spolkových krajinách – je to „zásluha“ Zelených), že to takto nemôže ísť s rozhadzovaním financií ďalej.

Povedal, že sa okamžite musí zaviesť v tomto smere tvrdý kurz rigorózneho šetrenia finančných prostriedkov vynakladaných na migrantov.

Mahr ostro kritizoval zodpovedných politikov za to, že sa takto nezmyselne vyhodili peniaze na migrantov, ktoré mohli pomôcť x rodinám Rakúšanov žijúcich vo veľkej núdzi. A o ktorých sa nestará žiadna „Zelená rada pre pomoc v núdzi“, lebo taká neexistuje.