Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 98. pokračovanie

03.03.2016 23:42

Denis sa obrátil na starého pána a povedal:

"Už veľakrát som si lámal hlavu nad tým, kde sa odrazu vzala, akoby z ničoho nič, obrovská múdrosť starých Grékov. Pýtal som sa na to aj viacerých múdrych ľudí, ale uspokojivú odpoveď na to nevedel žiadny z nich."

Kirios Berbatiotis sa sebavedome pousmial a začal vysvetlovať:

"V tomto boli starí Gréci podobným fenoménom ako aj Židia. Múdrosť a poznanie boli pre nich najvyššou hodnotou života. A neobyčajná múdrosť starých Grékov mala svoj pôvod a svoje korene na brehoch malej Ázie. To znamená - v helénskej Iónii a tam predovšetkým v mestách Efezos a Milet. Občania týchto miest boli vášnivými cestovateľmi, moreplavcami i obchodníkmi. Obchodovanie s obyvateľmi vzdialených krajín a tým aj intenzívny kontakt s nimi prinášalo Grékom pohľady do cudzích kultúr, a tak spoznávať iné zvyky a tradície. Tak zisťovali, že je možné sa od nich naučiť aj všeličo nové. Takto prebrali starí Gréci v dávnych dobách písmo od Feníčanov, astronómiu od Babylončanov a matematiku od Egypťanov. Postupne sa začali sami zamýšľať nad relígiou, filozofiou a politikou a v neposlednom rade  sa venovali aj rétorike a lekárstvu. Následne rozvinuli množstvo vlastných myšlienkových a filozofických systémov."

"Okrem toho v dávnom Grécku vznikla báza k tomu, aby sa tieto systémy rozširovali po celej krajine a nekoncetrovali sa len na Atény", doplnil otca Evangelos a dodal:

"Vo väčšine iónskych miest panovali v tom čase pomerne stabilné demokratické pomery. O tom, čo je správne a žiadúce pre obyvateľov nerozhodoval ani kráľ a ani privilegovaná trieda kňazov, ale výlučne slobodní občania. Bola to práve táto grécka demokracia, ktorá pripravila úrodnú pôdu pre fenomén myslenia a reflektívneho premýšľania. To všetko umožňovalo vytváranie nových odvážnych myšlienkových konceptov a rodenie sa veľkého množstva skvelých mysliteľov a filozofov. Tak sa z kreatívneho a špekulatívneho myslenia postupne vyvinul národný šport Grékov."

"Áno, syn môj, skvele si ma doplnil. Ja ešte chcem podčiarknúť, že to bola práve táto skvelá konštelácia cestovania, obchodovania a demokracie, ktorá zavládla v Grécku a ktorá vyniesla v Milete už v šiestom storočí pred naším letopočtom troch vynikajúcich mužov, veľkých mudrcov, akými boli Thales, Anaximenes a Anaximander. Ich spoločným cieľom bola snaha po zdôvodnení ukrytých elementárnych zákonov prírody."  

pokračovanie nasleduje