Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 94. pokračovanie

16.02.2016 21:34

"Nie, tak to vôbec nebolo", povedal Evangelos a potom rozvádzal ďalej svoje múdre myšlienky:

"Homosexuálne vzťahy, ktoré mali dospelí muži s chlapcami, im neprekážali ani v najmenšom v tom, aby nevyhľadávali sexuálne ukojenie aj v opačnom smere. Väčšinou to bolo u prostitútiek, ale boli aj takí muži, ktorí mali popri homosexuálnych vzťahoch aj milenky. Koitus s vlastnými manželkami bol pre starých Grékov málo vzrušujúci, lebo v nich videli len ˇrodiace mašinyˇ, ktorých funkcia slúžila predovšetkým k rozmnožovaniu vlastných génov.

To prinášalo zároveň trvalú konjuktúru tohto - ako sa všeobecne zvykne hovoriť - najstaršieho remesla na svete. Stovky žien, ktoré ponúkali službu predajnej lásky, každodenne zaplavovali aténske ulice a nebolo to inakšie ani v ďalších mestách antickej Helady. 

Konkurencia medzi týmito ženami bola veľká a nejedna z nich si vedela vymyslieť skutočne veľmi originálne nápady, len aby do svojho naručia zlákala čo najväčší počet mužov. Za niektoré z ich nápadov by sa určite nemuseli hanbiť ani dnešní profesionálni majstri reklám.

Tak je napríklad o istej prostitútke zo starých Atén známe, že si dala vyrobiť špeciálne sandále, ktoré pri chôdzi zanechávali na zemi vytlačené pozvanie: Nasleduj ma.

Prostitútky v Aténach pracovali spočiatku individuálne, ale od začiatku 6. st. p.n.l. sa niektoré spolčili a ponúkali služby vo väčšom dome, ktorý dostal meno bordel. V tomto smere vynikol najmä Korint, významné prístavné mesto antiky. Bolo známe tým, že tam na každom rohu bolo možné nájsť bordel. Vyhľadávali ich predovšetkým námorníci, ktorí sa v meste zdržiavali niekoľko dní. Zárobok vtedajších prostitútiek  sa pohyboval na deň v prepočte medzi desať až dvanásť dolármi. Tie najkrajšie a najžiadanejšie mohli zarobiť až okolo dvadsať dolárov, čo v tom čase bolo dosť veľa peňazí. Za hodnotu dolára sa dalo v tých časoch nakúpiť oveľa viac ako dnes. Napríklad za hodnotu jedného dolára bolo možné dostať päť litrov vína."

"Pokiaľ viem tak mnohí Gréci, predovšetkým tí vzdelaní, uprednostňovali na erotickú zábavu hétery", zamiešala sa do rozhovoru opäť Ginette a pokračovala:

"Tieto ušľachtilé a vzdelané ˇcallgirlsˇ antického obdobia mali veľmi príjemný spôsob komunikácie, ovládali hru na hudobné nástroje, vedeli spievať, pôvabne tancovať a nejedna z nich bola tak vysoko vzdelaná, že bola schopná viesť s mužmi aj náročné filozofické debaty."

"Áno, to je pravda. Starí Gréci sa usilovali uspokojovať v harmónii tak potreby ducha, ako aj potreby tela. Hétery sa vedeli vždy postarať o to, aby sa ich návštevníci v každom ohľade dobre cítili. Zachovali sa z tej doby viaceré vázy, na ktorých je vyobrazené, ako hétery obcujú s mužmi orálne i análne. Mimochodom, starí Gréci nepoznali pornografiu tak, ako ju vnímame my. Rozlišovali len sexualitu dovolenú a sexualitu neprípustnú."  

pokračovanie nasleduje