Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 93. pokračovanie

12.02.2016 15:00

"Aj Sokrates„ patril k mužom, ktorí mali radi mladých chlapcov, ale to bolo v antike úplne bežným javom. Mnohí z nich trávili veľa hodín na štadiónoch, kde trénovali nahí, dobre urastení desať až štrnásťročni chlapci. Tam potom lákali tých, ktorých si vyhliadli, rôznymi darmi, aby si ich tak získali pre seba. Týmto spôsobom sa zamiloval aj preslávený Sokrates do jedného z najkrajších mladých chlapcov v celých Aténach - do Alkibiadesa.

Neustále si ho však musel chrániť a strážiť  pred nástrahami iných mužov, ktorí mu ho chceli odvábiť a mu ho prebrať. Často sa medzi konkurujúcimi mužmi odohrali aj bitky o nedospelých najžiadanejších mladíkov.

Ale Alkibiades miloval a vysoko si uctieval len Sokratesa. Neskôr sa aj vďaka tomu, čo sa naučil od veľkého filozofa, stal vynikajúcim rétorikom, politikom a štátnikom. Skvelý nemecký mystický básnik z 18. storočia Hölderlin, venoval obom brilantný Epos - Sokrates und Alkibiades. Mimochodom, pederastia s deťmi bola zákonom dovolená len od dvanásť do sedemnásť rokov. Ako som už povedal, dospelí však nesmeli mať medzi sebou homosexuálne vzťahy - to bolo zákonom zakázané.

Po prekročení tohto veku sa podľa zákona končilo pedagogické poverenie dotyčného a mladíka potom musel prepustiť spod svojho dozoru. To bolo aj dôvodom, prečo si starší muži boli nútení vyhľadávať po čase nové vhodné objekty -  nových mladých chlapcov."

"Ako sa správali títo chlapci voči svojim starším milencom, ktorí im poskytovali obživu i strechu nad hlavou?"

 Živo sa ďalej zaujímala Ginette o tento fenomén.

"Záviselo to od ich charakteru a postavenia. Tí chudobní medzi nimi boli spravidla veľmi vďační a pozorní k svojim ˇpedagogickým milencomˇ, veď títo im umožňovali príjemný a pohodlný život a neraz im pomohli aj spoločensky a vzdelanostne sa dostať ďalej. Ale mnohí boli aj takí, že nehanebne využívali priazeň svojich ochrancov a milencov. 

Dobre známy je prípad chlapca Timarchosa, ktorý žil postupne v domoch viacerých veľmi bohatých patrónov v úžasnom luxuse, pričom zakaždým premrhal a rozhádzal majetok každého z nich na ženy a na radovánky s nimi a so svojimi priateľmi. Prišlo to napokon tak ďaleko, že bol odsúdený a pozbavený všetkých občianskych práv."

"Keď boli starí Gréci takí veľkí vyznávači homosexuálnej lásky k mladým chlapcom, ako to bolo u nich potom s normálnou sexualitou? Mali vôbec o ňu záujem?" 

Prejavil teraz zvedavosť Denis a dodal:

"Veď ak mali so svojimi manželkami len veľmi zriedkavo sexuálny kontakt, ako si to naznačil, tak predpokladám, že sa predovšetkým koncentrovali len na svoje homosexuálne lásky."

pokračovanie nasleduje