Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 91. pokračovanie

31.01.2016 22:18

Evangelos nemohol svoju sestru v tanci dlho zvŕtať, lebo po minúte či dvoch, prišiel k nim jeden mladý muž, ktorý Anastáziu už dlhší čas s úľubou pozoroval a požiadol ho, aby si s ňou mohol zatancovať. Ten mu ju prepustil a si vybral novú partnerku. Viacerým prítomným mužom neušla atraktivita Anastázie, a tak po nej pokukávali mnohí a nielen Dimitrios. Ginette bola ale vytrvalá diskutérka, a tak mu nedávala šancu, aby mohol od nej odísť a prebrať krásku od jej ďalšieho tanečníka, ktorý medzičasom vystriedal toho, ktorý ju prebral od jej brata.

Ginette sa na Dimitriosa opäť obrátila:

„Bolo to až kresťanstvo, ktoré svojím nepriateľským postojom k telesným rozkošiam a najmä k sexualite vybudovalo veľkú bariéru medzi sexom a „čistotou ducha“ podľa jeho predstáv. V antickom Grécku, ale práve tak aj v starom Ríme, bola rozkoš a náruživosť bohmi schvalovaná a podporovaná aktivita.“

„Áno, v antike neexistovala žiadna hranica medzi religiozitou a sexualitou a všetko to, čo si fantázia človeka dokázala v oblasti sexuality predstaviť, to všeko ľudia pripisovali aj svojím bohom a bohyniam. Moji dávni antickí predkovia boli schopní sa zamýšlať nad všetkým veľmi dôkladne a rozvinuli zo svojich úvah teóriu o jednote a prepojení ducha a tela. Pokladali potreby tela a tým aj potrebu sexu za práve také dôležité, ako aj potreby ducha. Boli presvedčení, že obe tieto potreby musia byť napĺňané a len vtedy môžu navzájom harmonizovať a zaručovať človeku harmonický a vyrovnaný život. Šport pestovali nahí a ich filozofické diskusie pravidelne končili sexuálnymi radovánkami. Niečo také sa v kresťanstve stredoveku pokladalo za hriešne a diabolské.“

Ginette súhlasne pokývala hlavou a pripojila k tomu:

„Čo sa ale týka slobody, tá bola v antike dopriata len mužom. Pri sexuálnych radovánkach, aké si práve spomenul, nesmeli byť prítomné vydaté ženy.“

„Máš úplnú pravdu. Povinnosťou vydatých žien bolo ostať doma a starať sa o deti. Ak práve neboli tehotné, tak ich manželia s nimi telesne obcovali spravidla dvakrát , trikrát do mesiaca, a to neraz bez veľkej náruživosti. Náruživosť si nechávali pre mladé a slobodné ženy.“

„To mi ale celkom pripomína situáciu v súčasnom patriarcháte, v ktorom žijeme“, povedala Ginette s ironickým úsmevom a pokračovala:

„Rozdiel je len v tom, že pre dnešné ženy, sexuálne zanedbávané manželky, v každom prípade pre niektoré a či viaceré, je samozrejmé, že si hľadajú sexuálne uspokojenie,  ak im ho manžel neposkytuje, mimo manželstva.“

pokračovanie nasleduje