Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 90. pokračovanie

27.01.2016 22:11

Dimitrios ukončil svoju prednášku, ktorá bola pre Ginette a Denisa neobyčajne pútavá. Upil si z piva a obrátil svoj pohľad smerom k Evangelosovi, ktorý so svojou peknou sestrou práve tancoval rezký grécky tanec.

Dievčina sa mu očividne páčila. Počas rozhovoru to dával najavo a viackrát jej pozrel hlboko do očí. Anastázia bola nápadne pekná žena a musela sa páčiť každému mužovi. Mala dlhé čierne vlasy, ktoré jej rozpustené padali až na štíhly driek.

Ginette však mladému študentovi nedala veľa času, aby sa mohol pozerať nerušene na zvŕtajúcu sa Anastáziu a obrátila sa na neho so zvedavou otázkou. V tom bola veľmi podobná Grékom – bola v nej neustála zvedavosť, ktorá ju priam spalovala a hnala k neprestajnému objavovaniu neznámych faktov:

„Vieš nám niečo povedať, ty veľký expert na dejiny starého Grécka,  aj o tom, ako to bolo so sexualitou a sexom v živote starých Grékov? Pokiaľ ja viem, tak v ich spoločnosti vládla pomerne veľká voľnosť v tomto smere a sexualita nebola spútaná zákazmi a trestami a ani nebola spájaná s hriechom. Na druhej strane boli ženy v gréckom patriarcháte dosť diskriminované. Je mi známe, že sa napríklad nesmeli pod trestom zúčastňovať olympijských hier ani len ako diváčky. Zrejme z toho dôvodu, že muži súťažili úplne nahí.“

Dimitrios bol opäť vo svojom živle znalca antiky a rozrozprával sa:

„V prvom rade si treba uvedomiť, že sexualita mala v spoločnosti antického Grécka úplne iné postavenie a takpovediac aj celkom iný význam, ako je to v moderných spoločnostiach dnešnej doby. Bola totiž úzko prepojená s prastarými religióznymi predstavami a ideovými konceptami usmerňujúcimi spoločnosť.

Podľa starých Grékov boli bohovia sexuálne veľmi aktívni a pri svojom sexuálnom obcovaní nevynechali nič, čo podľa našej rigidnej konzervatívnej morálky je pokladané za perverzné. Napríklad taký boh Zeus bol pripravený v každom čase k sexuálnemu aktu – ako hlavný boh mal predsa nekonečne veľkú potenciu – a veľmi často mal sex mimo rámca svojho manželstva. Plodil a plodil nových potomkov – veď zástup jeho nemanželských detí je sotva možné obsiahnuť.

Iný boh – syn najkrajšej bohyne, Afrodity – Priapos mal trvalú erekciu. Jeho matka vyhľadávala s obľubou mimomanželský sex; grécka mytológia to viackrát zdôrazňuje. Mala veľký počet milencov. Európa sa zas náruživo oddávala božskému býkovi a Leda labutiemu samcovi. Obidve tieto zvieratá boli ale Zeusom, ktorý sa do nich božským spôsobom prevtelil a vzal si ich podobu.“

pokračovanie nasleduje