Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 89. pokračovanie

21.01.2016 23:47


Denis k tomu povedal:
"Pokiaľ viem, tak viacerí renomovaní vedci hlásali, že diela, ktoré boli oddávna pripisované Homérovi, neboli od neho, lebo nikdy neexistoval, ale že boli vytvorené niekoľkými neznámymi autormi."
"Áno, je tomu tak a musím priznať, že medzi nimi boli aj dvaja grécki učenci." Ozval sa Dimitrios a pokračoval:
"Ešte niečo k Schliemannovi, ktorý je mojím obľúbeným géniom. Homér mu pomohol aj v tom, že pri jeho ďalšej archeologickej expedícii, pri ktorej sa podľa jeho popisov vydal tou istou cestou, ktorou sa po víťaznej vojne vracal z Tróje kráľ Agamemnon, a to do kraja nazývaného Argolis, ktorý je mimochodom mojím rodiskom, sa mu podarili ďalšie fascinujúce vykopávky.
Argolis je bohatý na staré hradné ruiny z antiky. Až kým tam neprišiel Schliemann, tak boli označované  ako pre archeológov nezaujímavé, lebo boli už dávno preskúmané a nebolo tam nájdené nič historicky hodnotné a významné.
Akonáhle tam ale zavítal veľký "čarodejník" Schliemann, tak sa odrazu a úplne nečakane všetko zmenilo. Možno takmer doslova povedať, že len čo prvý raz zakopol čakanom do zeme v bájnych Mykénach, tak už aj vykopal kyklopské hradby opevneného hradu starých mykénskych kráľov.
Aj v tomto prípade sa Schliemann orientoval na svoj vzor, Homéra.
Po objavení starých hrobov v Mykénach, ležali pred ním posmrtné zvyšky viacerých kráľov, každý z nich mal na lebke zlatú posmrtnú masku a jeden z nich mohol byť pravdepodobne sám legendárny kráľ Agamemnon. Už dovtedy slávny Schliemann, sa mykénskymi vykopávkami stal ešte slávnejším. Podľa mňa najslávnejším archeológom svojej doby.
Z Mykén išiel potom Schliemann ďalej - neúnavne ďalej, na ďalšie miesta a všade, kde prišiel, tak tam prinútil hovoriť prastaré kamene o dávnych dobách a zemi vylákal jej zdanlivo navždy ukryté tajomstvá o legendárnych zašlých časoch antickej Helady.
Bol to úžasný triumf nezlomnej vôle, húževnatosti, odvahy a absolútnej dôvery voči Homérovi a jeho veľkej viery na jeho výpovede."

pokračovanie nasleduje