Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 78. pokračovanie

06.12.2015 21:04

   „V tejto prekrásnej prastarej helénskej krajine sa stretávajú a spájajú v každom jednom Grékovi Balkán a Stredozemné more, jedinečný mudrc a skvelý obchodník, pracovitý sedliak i odvážny námorník. Jeho srdce bije a žije krvou divokého Balkánu a jeho oči sa neustále zrkadlia vo vodách tohto európskeho mora a obraz tohto mora, akoby sa navždy zrástol s ich sietnicou.

  Sedliactvo Gréka je späté a zrastné so stáročiami, nie – s tisícročiami starej a posvätnej tradície a preto je tento Grék  aj veľmi prísnym strážcom úzkoprsej patriarchálnej morálky svojich otcov a dedov.  A tak často vo svojej tvrdohlavosti patriarchu koná proti duchu doby, lebo je presvedčený, že len ich morálka musí byť vždy zachovávaná.  

       Ak však prebudíš v tomto Grékovi námorníka, tak neraz zabudne na sedliaka v sebe a v tejto jeho okamžitej metamorfóze ho potom odrazu môžeš zažiť ako hýriaceho dobrodruha, hladného po diaľavách a cudzích krajinách a nenásytného po ženách. Vtedy je sedliak v ňom nakrátko mŕtvy a v takom stave prekračuje takmer všetky hranice a celkom sa rozplýva a stráca v orgiách svojich najbujnejších fantázií. Ale na druhej strane, keď chceš v tom istom Grékovi objaviť mudrca, postačí, ak sa dobre započúvaš do jeho každodennej reči a veľmi rýchlo objavíš v ňom múdreho filozofa, lebo Grék rozpráva len veľmi zriedkavo o sebe, o to viac ale o tom, v čom sa už od dávnych dôb prejavovala veľká kultivovaná múdrosť jeho jedinečných filozofov, ktorú obdivoval a vždy aj obdivovať bude. Preto je každý Grék aj filozofom a nepotrebuje k tomu žiadnu univerzitu, lebo v každom je kus Sokrata, Platona a desiatok ďalších vynikajúcich gréckych filozofov. A Grék, tak ako málokto iný, aj veľmi rád spoznáva a objavuje neznáme, cudzie a vzdialené. Aj táto vlastnosť je v ňom už tisícročia a naučil sa byť prefíkaným obchodníkom už od starých Feníčanov, legendárnych moreplavcov a obchodníkov antiky, ktorí boli prvými ozajstnými profesionálnymi moreplavcami, pričom ovládali bez konkurencie celé Stredozemné more od Levanty až po mýtické Heraklitove stĺpy, čo dnes nazývame Gibraltar. Ale ten istý Grék bol už od pradávna aj výborným špekulantom, hazardérom a v prípade potreby aj dokonalým luhárom, ktorý však v inom prípade dokázal dodržať slovo ako ten najpočestnejší charakter.

Nepoznám nijaké iné európske etnikum, ktorého príslušníci by mali taký neuveriteľne rôznorodý charakter, ako ho má Grék. Veľa vplyvov a aspektov formuje charakter a osud národa: Krv, potrava, klíma, dejiny, relígia, geografia.

Aj keď nás naši rodičia vychovávali v Československu, tak nás vychovávli v gréckom  duchu, ale napriek tomu nebolo jednoduché, kým sme si tu zvykli na všetky tie kontrasty a  paradoxy, ktoré sa v Grécku vyskytujú v takom veľkom počte, ako nikde inde v Európe. Až ked sme ich dokázali vnútorne naplno precítiť a pochopiť, tak až potom sme sa stali naozajstnými Grékmi – Grékmi srdcom i duchom. Napriek tomu však aj naďalej hovoríme medzi sebou česky.“

Ich rozhovor pokračoval ešte dlho a keď sa lúčili, tak sa dohodli, že sa stretnú na druhý deň. Pociťovali k sebe vzájomné sympatie a priateľskú náklonnosť.

Večer sa ešte poprechádzali po Plake, ktorá bola spoločenským centrom Atén, s množstvom vkusných obchodov a cafenionov. Okolo polnoci potom padli unavení do postelí a okamžite usnuli.    

                                             + + + + + + + + + + + +   

pokračovanie nasleduje