Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 68. pokračovanie

28.08.2015 23:27
 

Celkom určite prichádza priamo z jeho vnútra a preto je spontánna a bezúčelová. Ale niekedy je podmienená len spoločensky a v tejto variácii môže byť cudzincom zle interpretovaná. Grécka mentalita sa dobrému pozorovateľovi manifestuje takpovediac na každom kroku."

"Niko to, čo ste nám teraz porozprávali, bolo tak psychologicky fundované, že mám dojem, že som už dosť hlboko nazrela do gréckej duše", zasmiala sa Ginette a dodala:

"Prv, ako sa teraz vyberieme na Akropolu, ktorú sme už krátko obdivovali z okna našej izby, tak sa vás chcem ešte niečo opýtať. Aký je vzťah ženy a muža v Grécku? Mám dojem, že u vás vládne stále ešte veľmi silný patriarchát. Zaujíma ma to aj v tej súvislosti, že to boli práve starí Gréci, alebo presnejšie povedané boli to  ich predkovia, Achájci, ktorí uviedli v Európe patriarchát do života. Jednoznačne to dokazuje grécka mytológia, ktorej ústredným mýtom je akt ovládnutia ženy mužom."

"Áno, máte pravdu - je to tak. Achájci boli prvými silnými patriarchami na našom kontinente a mýticky Orfeus, ktorý už nevie ženu milovať  skutočne a opravdivo , bol prvý patriarchom, o ktorom vieme. V Orfeovi sa totiž už ohlasujú silné náznaky narcistickej zaľúbenosti muža do metód a možností, ktoré mu ponúka produkcia tovarov a predmetov, čo upevňuje jeho patriarchálnu civilizáciu. To viedlo k tomu, že  z tejto civilizácie sa v priebehu času úplne vytratil duch ženy. Morálka tejto civilizácie sa napokon stala len morálkou muža a nie aj ženy.

A tak ešte aj dnes môže muž v mene tejto patriarchálnej morálky poslať svoju nevestu naspäť k jej rodičom, ak zistí, že už nebola pannou. A ak sa chváli nejaký mladík pred svojimi priateľmi tým, že sa dostal u nejakého dievčaťa k cieľu svojich intímnych želaní, tak v tom prípade sa u nej už predtým určite uistil, či nemá žiadneho brata. Brat je totiž prísnym a neúprosným strážcom "čistoty" svojej sestry. 

Občas sa stáva ešte aj v dnešnej  dobe, že brat zabije svoju sestru, ak sa nedrží pravidiel patriarchálnej morálky a predmanželským sexuálnym aktom poškvrnila česť rodiny. To isté sa ale môže stať aj jej zvodcovi, ak odmietne sa s ňou oženiť. Táketo mravy sú veľmi prísne dodržiavané napríklad na Kréte. Takýto čin je však vždy dôsledkom patologickej identifikácie muža s jeho cťou a preto ho nemožno pokladať za úkladny premyslený a beštiálny zločin. Muž, ktorý takto reaguje, je v podstate len katom z poivinnosti. Samozrejme, že grécka justícia stíha každého takéhoto vraha, ktorý je moralistom zabíjajúcim z príkazu cti a pošle ho na niekoľko rokov za mreže.    

Pokračovanie nasleduje