Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 65. pokračovanie

06.08.2015 15:49

 

V porovnaní so starovekom bol grécky stredovek oveľa menej zaujímavý a už vôbec nie ani len približne taký významný. Možno povedať, že v jeho priebehu prežívalo Grécko obdobie útlmu. V rannom stredoveku až do polovice 13. storočia sa Helada ešte čiastočne slnila v moci a lesku Byzantskej ríše. Posledné dve storočia jej existencie, až do roku 1453, keď jej hlavné mesto, Konštantinopol, dobyli Turci, boli však už poznačené viac menej trvalou krízou spoločnosti, ktorá čoraz viac upadala do dekadencie.

Antické Atény prispeli k európskej kultúre vo všetkých oblastiach neporovnateľne viac, ako ktorékoľvek iné európske mesto. A všeky tieto neuveriteľné veľkolepé výkony aténskeho ducha, ktoré nás aj po dvetisíc päťsto rokoch vždy nanovo ohromia a ktoré sú dodnes základom mnohých našich vedeckých modelov a myšlienkových konštrukcií boli výsledkom len necelého storočia.

Bolo to obdobie, ktoré nazývame klasickým obdobím Atén. Obdobie známe aj ako epocha Periklesa, jedného z najväčších aténskych štátnikov, ktorý bol  múdrym politikom a zároveň aj filozofom.

Atény v tých časoch neboli len významym  mestom kultúry a umenia, ale boli navyše aj kolískou demokracie.

V Aténach vznikla po prvý raz v dejinách ľudstva taká politická konštelácia a situácia, že politické uznesenia vládnucich boli delegované na démos (ľud) a že jeho vôľa bola plne rešpektovaná a prijatá. Atény sa stali mimoriadne dôležitým medzníkom vo vývoji politického života našej civilizácie a zároveň  znamenali aj začiatok politickej tradície, ktorá pretrváva až do dnešných dní.

Po pristátí na aténskom letisku sa Ginette s Denisom nechali taxíkom zaviesť do hotela. Mesto ich privítalo ako dynamicky pulzujúca, hekticky pôsobiaca meropola. Už po krátkom čase si všimli, že v Aténach bolo veľmi málo zelene , takže prevládala absolútna dominancia betónu, na čo návštevníci zo severu a západu Európy neboli zvyknutí.

Atény mali v tom čase niečo viac ako tri milióny obyvateľov a boli ekonomickým a administratívnym centrom Grécka. Po niekdajšom romantickom čare mramorovej a palácovj nádhere antického mesta ostalo pomerne len málo stôp a zvyškov.

pokračovanie nasleduje