Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 63. pokračovanie

17.07.2015 23:18


Ginette pozrela mimovoľne na hodinky a prekvapene oznámila svojím spoločníkom:
"Viete, moji milí, že tu sedíme už viac ako štyri hodiny? Je už polnoc a musíme ukončiť náš skvelý rozhovor. Ešte mám však na mysli jednu vec. To, čo sme sa od teba René v tomto rozhovore dozvedeli, patrí k tomu najzaujímavejšiemu, čo som dosiaľ v oblasti etnológie a histórie ľudstva počula.

Povedal si nám, že Baskovia sú tým, že sú priamymi potomkami cromaňonského pračloveka, najstaršou rasou celej našej európskej civilizácie. Preto teraz som pochopila, že separatistické úsilie Baskov v dnešnom Španielsku má svoje legitimné opodstatnenie. V podstate tým nechcú vyjadriť nič iné, ako to, že boli vždy Baskovia, že nimi sú i teraz a chcú nimi ostať i v budúcnosti. V ich tele i v ich duši - všade tam sa dajú nájsť všetky tie spojovacie elementy, ktoré ich bezprostredne spájajú s prvými premýšľajúcimi predkami európskej civilizácie.

A preto sa pýtam - nemáme my, Francúzi, ale samozrejme aj Španieli , voči Baskom obrovskú zodpovednosť, a to aj vtedy a či napriek tomu, že neustále prízvukujú, že nie sú a ani nechcú byť Francúzmi či Španielmi?"

"Určite, moja milá Ginette, je to tak. Máš úplnú pravda. A uisťujem ťa, že nič nehlásam viac a s veľkým dôrazom pri každej príležitosti, i na mojich prednáškach, ako túto absolútnu samozrejmosť, ktorá však pre mnohých, najmä v Španielsku, je neprípustnou absurditou", povedal René a pokračoval:

"Kto Baskov dobre pozná, im rozumie a má poznatky o ich histórii, ten vie veľmi dobre, že im vôbec neprekáža, ak sa povie, že sú občanmi Španielska a či Francúzska. Neznesú však to, ak ich Madrid, prípadne i Paríž, nasilu chcú urobiť Španielmi  a Francúzmi. Proti tomu sa stavajú s celou svojou neskrotnou a divokou energiou na odpor a v takom prípade necúvnu pred žiadnymi potokmi krvi, preliatej na jednej i na druhej strane. Nazývať však niečo také terorizmom je absurdné. Pre Baskov je to samozrejmý boj o slobodu a o ich právo na sebaurčenie.

Už niekoľko storočí sa nachádza prevažná časť ľudstva pod nadvládou nového božstva. Jeho meno je mamon a konzum a jeho najposvätnejšia sviatosť sú peniaze a zisky. Kacíri pre tento nový druh relígie sú všetci tí, ktorí ju neobdivujú a jej neslúžia. Táto novodobá relígia je založená na násilí a na koristníckych vojnách a na vykorisťovaní. A ako vo všetkých relígiách, ktoré vládnu mocou a svojimi hierarchickými štruktúrami, tak aj pre ňu musí človek obetovať všetko, i sám seba. Táto relígia rozrušuje postupne aj Baskov a ich územia.

pokračovanie nasleduje