Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 62. pokračovanie

09.07.2015 23:10


"Vieš nám povedať, ako bola zorganizovaná spoločnosť, v ktorej Guančovia žili a akú reč používali?", opýtal sa zvedavo Denis.

"To je veľmi problematická a zložitá otázka, priateľ môj. Spoločenský poriadok Guančov nie je ľahké popísať. Nemáme totiž žiadne písomné správy od Guančov, kde by sme si to mohli prečítať. Čo o nich vieme, tak to všetko pochádza výlučne zo správ španielskych dobyvateľov a misionárov. Z nich sme sa dozvedeli, že vládnucou vrstvou na Kanárskych ostrovoch boli vždy Guančovia. Ako som už spomenul, na ostrovoch žili aj príslušníci inej rasy. Každý z ostrovov mal svojho kráľa, ktorému podliehali viacerí kmeňoví náčelníci, nazývaní Guanartem.

Chronisti nám potvrdzujú, že ženy užívali v tejto spoločnosti veľkú sexuálnu slobodu a mohli si dovoliť v rámci presne stanovených časových cyklov sexuálny kontakt s viacerými mužmi. Tu treba podotknúť, že základom ich spoločnosti bola jej elementárna bunka, a to bola celkom normálna rodina, tak ako ju poznáme aj my.

Historici vtedajšej epochy nás uisťujú, že Španieli boli schopní sa reč Guančov naučiť veľmi rýchlo.

V tejto súvislosti sa však musím zmieniť o tom, že väčšina námorníkov na španielskych lodiach, ktoré pristávali na ostrovoch Guančov, boli Baskovia a tí mali rečove k reči Guančov oveľa bližšie ako rodení Španieli.

O reči Guančov však vieme len veľmi málo. Na každom z Kanárskych ostrovov existoval iný dialekt. V každom prípade platí to, že reč Guančov bola trochu podobná reči Baskov. O tom svedčí aj to, že istý baskický páter, ktorý sa v tých časoch zúčastnil jednej španielskej expedície na Tenerifu, bol natoľko prekvapený, keď počul reč domorodcov, že hlasno zvolal: Títo ľudia hovoria predsa baskicky.

Mimochodom, Španieli neboli ani zďaleka prvými moreplavcami, ktorí objavili tieto prekrásne ostrovy.
Vieme totiž s istotou, že ich poznali dávno pred nimi už starí Feníčania - najschopnejší "pútnici" staroveku po moriach, ktorí boli dokonalými majstrami svojho vlhkého remesla. Ostrovy objavili pred Španielmi aj starí moreplavci z Kréty.

Kréťania ostrovy objavili už tisíc rokov p. n. l. Najlepším dôkazom ich pobytu na Šťastných ostrovoch, ako ich sami pomenovali, sú petroglyfy, ktoré vo forme alfabetu vyryli do skál na pobreží."

Traja priatelia boli takí zahĺbení do svojho fascinujúceho rozhovoru, že ani nezbadali, že sa už blížila polnoc a že v reštaurácii Bratislava sedeli už len sami pri stole a že všetci návštevníci ju už opustili.

Marian tentoraz nebol prítomný. Mal na návšteve rodičov z vlasti a išiel s nimi na niekoľko dní na ostrov Gran Canaria.

Pokračovanie nasleduje