Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 61. pokračovanie

22.06.2015 23:35"Mňa by veľmi zaujímalo dozvedieť sa niečo o spôsobe života Guančov a o tom, aká bola ich kultúra." Opäť sa zamiešala do rozhovoru Ginette a pokračovala:

"Akú relígiu vyznávali, v akom spoločenskom usporiadaní žili - či to bolo tiež patriarchálne a hierarchicky štrukturované?"

"Myslím si, že ti môžem poslúžiť mnohými, celkom uspokojujúcimi informáciami", usmial sa René, chytil Ginette priateľsky za ruku a pokračoval:

"Guančovia boli predovšetkým chovatelia dobytka a vlastnili najmä kozy a ovce a mali aj psov. Zdá sa, že to boli v tom čase jediné zvieratá, ktoré poznali. Pestovali i pšenicu, ktorá bola v čase príchodu Španielov na ich ostrovy podstatne lepšia, ako pšenica európska. Pestovali aj banány a dorábali tiež víno. Nepoznali ale žiadne zhotovovanie látok tkaním - chýbali im k tomu vhodné materály. Ale ani z ovčej vlny, ktorej mali dostatok, nedokázali produkovať žiadnu priadzu. Kto by to však chcel hodnotiť ako nedostatok kreatívnej inteligencie, ten by sa veľmi mýlil. Jednoducho nepociťovali v tom smere nijakú potrebu. Svoje odevy vyrábali z kozľacej kože a tú dokázali spracovať veľmi jemne a s neuveriteľnou zručnosťou, čo je o to obdivuhodnejšie, že nepoznali žiadne kovy.

Napriek tomu, že nepoznali ani hrnčiarsky kruh, tak sa ich keramické produkty vyznačovali dôkladnou perfekciou.

Ich zbrane boli pomerne jednoduché, ale podľa všetkého ich vedeli veľmi zručne používať, o čom svedčia veľké ťažkosti, ktoré mali Španieli pri dobíjani ostrovov. O ich relígii je známe len veľmi málo. Dnes sa predpokladá, že verili na všemocnú a večnú božskú bytosť. Kult jej uctievania vykonávali vo vrchoch. Celebrovali ho kňažky, zvané magnady. Z tejto príležitosti sa odeli bielymi kožami a tancovali rituálne tance.

Guančovia neboli ani zďaleka takou prísnou patriarchálnou spoločnosťou, akou bola stredovéká európska spoločnosť. V každom prípade mala aj silné matriarchálne štruktúry, na čo poukazuje už to, že funkciu kňaza vykonávali ženy. Svojmu najvyššiemu božstvu vybudovali na ostrove La Palma kamenné pyramídy. Pochopiteľne, že veľkosťou ďaleko zaostávali na najväčšími egyptskými pyramídami.

A ako sa javí, tak Guančovia ani veľmi neobhajovali svoju relígiu po príchode kresťanských misionárov. Podľa môjho názoru ich pomerne rýchlo uchvátilo čaro a pompa, s ktorou sa katolícky rítus a kult všade predvádza.

Väčšina Guančov sa dala už krátko po príchode misionárov pokrstiť, a to ich zachránilo pred predajom do otroctva, lebo cirkev sa zasadila za to, aby sa žiadny kresťan nestal otrokom. Okrem toho nejeden z dobyvateľov si vzal za ženu krásku z ostrovnej ríše Guančov.

Spočiatku sa ale kresťanskí dobyvatelia, verní starej tradícii, snažili nachytať čo najviac domorodcov a predať ich do otroctva, a tak si zarobiť. Veľmi rýchlo ale museli zistiť, že tieto aktivity im nevynesú nič. Obyvatelia ostrova nezniesli stratu slobody a buď sa sami zabili, alebo sa vzdali vôle žiť a rýchlo vypustili ducha."  

pokračovanie nasleduje