Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 6. pokračovanie

22.09.2014 22:16

 

    Keď sa priblížili k Opere bol už podvečer. Aj táto budova bola svedectvom veľkej snahy parížskych architektov po extravagancii a originalite. Denis nadšene obdivoval a chvíľu celkom mlčky užíval perfektnú dekoračnú architektúru jej vonkajších priečelí. Obaja sa už trochu unavení opierali o kamenný podstavec jednej impozantnej sochy, ktorá spolu s ďalšími sochami skrášľovala blízke okolie Opery. Bola to Ginette, ktorá napokon prerušila ich krátku odmlku:

    "Je už pol ôsmej a prv ako sa pôjdeme navečerať, chcem ti niečo navrhnúť. Ak súhlasíš, tak po večeri pôjdeme do tvojho hotela, zoberieme tvoje veci a presťahuješ sa do môjho bytu, ktorý sa nachádza blízko Champs Elysees. 

   Vyriekla to po slovensky, síce pomaly a so svojím šarmantným francúzskym prízvukom, ale zrozumiteľne. Denisovi sa to nesmierne páčilo, veď nikdy predtým nepočul svoju materčinu v tejto podobe a naviac ešte aj z francúzskych úst krásnej Parížanky. Ginettine nadherné pery, veľmi výrazné, nie však veľké, dávali jej intonácii slovenčiny pre jeho uši úžasný a nezvykle pôvabný prízvuk. Hneď potom, ani nevyčkajúc jeho odpoveď, mu dala nežný bozk na ústa.

     Bol jej návrhom prekvapený i dojatý. Svedčil o tom, že sa mu podarilo získať dôveru i srdce tejto mimoriadne atraktívnej ženy. Dnešný deň mu daroval toľko neobyčajných a prekvapujúcich zážitkov, ako žiadny iný deň predtým, v celom jeho živote. 

     Cítil sa jej návrhom však i trochu zaskočený, lebo pociťoval potrebu ostať nejaký čas sám so sebou a usporiadať si všetky nové pocity a dojmy, ktoré mu posledné hodiny priniesli. Zrodili sa v ňom úplne nečakane a v takej intenzite, ktorá ho samého prekvapila. Chcel si všetko, čo v ňom teraz naplno rezonovalo, v pokoji preskúmať a usporiadať.

     „Drahá Ginette", povedal Denis objimajúc jej štíhly pás a pokračoval:

     "Tvoje pozvanie ma veľmi teší ako krásny prejav tvojej náklonnosti a vážim si ho ako dôkaz tvojej dôvery. Nič si neželám tak veľmi ako čaro a fascinujúcu atmosféru našich spoločných momentov spolubytia, keď budeme spolu len sami. Dnešnú noc by som však chcel stráviť predsa len sám v hoteli."

     Potom jej podrobne vysvetlil dôvody svojho rozhodnutia. Ginette chvíľu mlčala a on sa už obával, že ju jeho argumenty nepresvedčili a že sa cítila vo svojej ženskej hrdosti zranená a považovala jeho slová len za nečakané výhovorky a za odmietnutie jej návrhu, aký nezvykla dávať len tak hocikomu.

    Jej odpoveď ho preto opäť veľmi prekvapila:

    "Musím znova prízvukovať, že si celkom iný ako muži, na akých som zvyknutá. Každý iný muž by takéto pozvanie od atraktívnej ženy hneď využil, veď z toho vyplýva pre neho možnosť sexuálneho dobrodružstva. A mužov - sú predsa stále ešte aj pravekými lovcami -  nič viac tak neláka ako korisť, ktorá je takpovediac na dosah. V prvom momente som si myslela, že ťa prekvapila a zneistila moja priamosť - muži chcú predsa sami určovať a rozhodovať. Potom som však plne pochopila tvoje pohnútky, pre ktoré si moju ponuku odmietol."

    Po tých slovách sa k nemu privinula a objala ho, nežne mu hladkajúc tvár a dodala:

    "Cheri, máš veľmi senzibilnú a jemnú dušu a preto ťa mám ešte radšej. Viem, že ti nejde len o sex a že nechceš použiť len moje telo, ale že pociťuješ pre mňa oveľa, oveľa viac."

   Denis cítil ako mu odrazu po jej slovách začali dojatím vlhnúť oči. Pred niekoľkými hodinami ani len netušil, že ho v Paríži postretne osud a spozná ženu svojich snov. Jej vnímavosť, jej vysoká empatia, múdrosť, dobrota srdca, otvorenosť a zmysel vedieť sa dokonale vcítiť do iného človeka, boli také neobvyklé a jedinečne zriedkavé vlastnosti, že odrazu bol dojatý až do hĺbky svojho vnútra. 

     Keď už sedeli pri večeri, opäť v jednej reštaurácii, prejavil svoju večnú zvedavosť (akou sa vyznačoval od útleho veku) a opýtal sa:

   "Rád by som počul tvoju mienku o tom, aká je francúzska žena, ako ju možno charakterizovať, aké sú jej typické vlastnosti a tiež to, ako ty sama vnímaš tvoj vlastný národ. Viem, že nie je jednoduché dať vyčerpávajúcu odpoveď na takúto komplexnú otázku, ale veľmi ma zaujíma tvoj názor ako psychologičky, ktorá vidí a analyzuje takúto tematiku celkom inakšie ako laik.

   "Dúfam, že si mi nepoložil túto otázku len preto, že sa ti zdám frivolná a príliš voľnomyšlienkárska," zasmiala sa Ginette a jej veta mala aj nádych irónie.

   "Nie, nie, moja otázka nemá nič spoločné s tvojím správaním," reagoval s pobavením Denis a pokračoval: 

     „Mňa len veľmi zaujímajú aj takéto veci. Okrem toho dosiaľ bola pre mňa francúzska žena takpovediac terra inkognita, ale zároveň bola aj ženou, ktorá pre nás východoeurópskych mužov bola a je symbolom vzrušujúcej a omamnej erotiky a...

    “To znamená, že som pre teba vhodným objektom, na ktorom si môžeš overiť a preskúšať, či spĺňam tvoje predstavy o francúzskej žene," prerušila ho s úsmevom Ginette.

   “Nemám to s tebou v žiadnom prípade jednoduché a musím si dávať pozor na každé slovo, lebo ak ma prichytíš pri nejakom vyjadrení, kde máš pocit, že je dvojzmyselné, tak hneď triumfuješ. Mal som dojem, že som si už získal celú tvoju dôveru. Chcem však, aby si mi verila, že takéto otázky vyplývajú len z nedostatku mojich poznatkov o francúzskych ženách",

povedal Denis a úmyseľne sa zatváril trochu dotknuto.

    "Dúfam, že neberieš celkom vážne moje mierne ironické poznámky, boli predsa mienené len žartom. Na druhú stranu sa ti chcem priznať, že voči mužom bývam už dlhšiu dobu dokonca až cynická. Už dávno som prezrela ich lichôtky a ich fasádu majúcu jediný cieľ, a to je dostať ženu čo najrýchlejšie do postele. Nemám o nich vysokú mienku. 

    To však nemá nič spoločné s tebou. Viem, že nemáš nič z tých charakterových vlastností, ktoré ma na mužoch odpudzujú. Viem ale aj to, že len málokto sa dokáže oslobodiť od toho, čomu sa hovorí vrodený program vlastného pohlavia. Preto sa snažím mužov brať takých ako sú, no nezapieram, že som sa práve preto stala veľmi opatrná pri voľbe mojich partnerov.    

   Po tomto vysvetlení sa pokúsim zodpovedať tvoju otázku. Keď sa hovorí o morálke, tak sa v našej dekadentnej patriarchálnej spoločnosti vzhľadom na morálku vzťahov, partnerstiev a manželstiev, takmer vždy hovorí o morálke alebo nemorálke ženy a len zriedkavo morálku vzťahujeme na muža. Nemorálnosť muža, ktorá vyplýva z jeho patriarchálneho pohľadu na svet i na ženu, transformujeme a glorifikujeme atribútmi a ideálmi hrdinskosti, odvahy, mužnosti. 

   Muž v rámci svojej patriarchálnej pozície a patriarchálneho náboženstva, v ktorom dominuje monoteisticky boh, uzurpoval pre seba celú moc v spoločnosti a zároveň ju aj nemorálne zneužíva a pervertuje, a tak vedie vraj morálne vojny a zabíja, obsadzuje, dobíja, mučí a väzní, či už v mene svojho boha alebo svojej nemorálnej morálky. A preto, lebo patriarchálny muž istým spôsobom sexualitu ženy tabuizoval a takpovediac ju aj obmedzil a zavrel do väzenia, kde ju ohraničil príchuťou hriechu a nemravnosti, tak ju tým aj zdeformoval a spútal. Dôležité aspekty ženskej sexuality asocioval s necudnosťou a s akousi diabolskou žiadostivosťou ženy a s neverou v láske, pričom patriarchálmy muž ani len netuší, čo je opravdivá láska.

  Lebo opravdivej lásky je schopná len žena - muž takmer nikdy. Potom tento patriarchálny a pomýlený moralista, muž, už len striehne a čaká plný senzáciechtivej nedočkavosti, kedy sa nejaká žena - podľa možnosti známa a populárna - dopustí hriechu a priestupku voči nejakému patriarchálnemu sexuálnemu tabu, aby ju mohol vystaviť na pranier svojej patologickej sexuálnej morálky. 

  Po dlhých stáročiach patriarchálneho teroru, ktorý ovládol takmer celú našu civilzáciu, muž dokázal preprogramovať aj mozgy žien - ktoré pôvodne mali k sexualite úplne iný prístup a dokázali ju žiť a užívať v plnej slobode - takým spôsobom, že sa aj sami podielajú na tomto "pohone na bosorky", teda na prenasledovaní a difamovaní žien, ktoré si dovolia porušiť príkazy a zákazy patriarchálne chápanej sexuálnej morálky. 

   Morálka Francúzov je však voľnejšia, aj keď samozrejme ešte stále má v sebe aj patriarchálne štruktúry. Francúzske ženy si v sexualite a nielen v nej, vymohli vyššie práva, ako ich majú iné Európanky. Nepoznala som jediné dievča v Paríži, ktoré by v osemnástke ešte nemalo za sebou isté sexuálne skúsenosti. Napriek tomu viem ale aj to, že sobáš ostáva pre veľkú väčšinu Francúzok najdôležitejšou udalosťou ich života. Ale počet žien, ktoré žijú buď samé, prípadne v dlhodobom partnerstve, ktoré nie je spečatené sakramentom manželstva, neustále narastá. Ďalšou potešiteľnou skutočnosťou, ktorá svedčí o tom, že rigidná sexuálna morálka dostala u nás už dosť trhlín, je to, že mimomanželský sex je u mnohých párov vzájomne tolerovaný. Musím ale podotknúť, že všetko to, čo médiá, ako aj niektorí autori, píšu o erotike a o enormne silnom libide Francúzok, je z veľkej časti prehnané a umelo skonštruované. Môžem v tomto smere zdôrazniť ešte raz len to, že Francúzka sexualitu užíva s väčšou slobodou ako iné ženy v Európe. A len to je to, čo ju v očiach a vo fantázii mužov iných národností robí frivolnou a veľmi sexuchtivou."

   "Ginette, vôbec ti nedokážem vyjadriť fakt, ako veľmi si ma očarila svojím neobyčajným poznaním, svojimi fascinujúcimi vedomosťami a svojím úžasným zmyslom pre slobodu a toleranciu. Nikdy dosiaľ som niečo také nepočul a nikdy predtým som sexualitu ženy a patriarchát nevimal tak, ako sa to udialo teraz, po tvojích slovách. Som však človekom, ktorý dokáže ihneď, ak počuje presvedčivé argumenty, prehodnotiť tak svoje myslenie, ako aj svoje postoje a svoje konanie. Tak sa stalo i teraz."

    Večer ostal teplý a oproti popoludniu sa ochladilo len o dva, tri stupne. Keď sa krátko pred polnocou lúčili pred Denisovým hotelom, dohodli sa, že sa nasledovný deň stretnú hneď po ukončení astronomickej konferencie priamo pred Sorbonnou. Ginette mu ešte oznámila, že príde na aute a potom pôjdu do jeho hotela, kde si vezme svoje veci a sa presťahuje k nej.

    Keď už bol v hoteli, vo svojej posteli, tak ešte dlho nemohol zaspať. Jeho myšlienky veľmi intenzívne krúžili okolo udalostí ostatných hodín a patrili takmer výlučne len jej a nikomu inému, dokonca ani nastavajúcej konferencii astronómov, na ktorú sa predtým celé dni tešil a pripravoval.   

                                  

nasleduje 7. pokračovanie