Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 54. pokračovanie

10.05.2015 23:02

„Àno, to, čo sa v mozgu odohráva a čo dokáže tento fascinujúci orgán , to je skutočný zázrak. Všetky informácie, ktoré do neho prichádzajú z okolia sú v ňom preložené do komplikovanej zmesi elektrických a chemických signálov. Z tých sa napokon vytvoria vizuálne a iné vnemy, lebo tieto signály nie sú ešte v žiadnom prípade obrazmi, ktoré vidíme a zvukmi, ktoré počujeme. Sú len predpokladom toho, aby z nich niečo v nás mohlo vytvoriť naše vnútorné vizuálne a zvukové konštrukcie.“

Denisa nadchýňala jej múdrosť a jej všestranný intelekt a rozíjal ďalej ich plodnú diskusiu:

„V zmysle toho, čo si povedala, si myslím, že to musí byť naše individuálne vedomie, ktoré ako samostatná štruktúra, ale predsa aj s nami prepojená, je schopná vytvárať z energetických impulzov to, čo vnímame ako farbu, predmety, zvuk, chuť a podobne.“

* * * * * * * * * * * * * *

Poobede už boli v Playa de Los Americas, obrovskom a najväčšom supermodernom turistickom centre Tenerify, susediacom s Los Cristianos. Bolo velmi komfortne vybavené, ale Ginette a Denis neobľubovali práve takéto miesta, lebo im pripadali sterilné a umelé. Okrem služobného personálu v hoteloch a obchodoch centra nebolo možné stretnúť domorodcov a pozorovať ich typické správanie, čo obaja veľmi radi robili. V ten deň však mali dôvod tam prísť, lebo jeden z luxusných päťhviezdičkových hotelov centra organizoval poobedie kanárskych folklórov. Folklóry veľmi obľubovali a keď po dvoch hodinách odtiaľ odchádzali, bolo im jasné, že kanárske piesne ich očarovali na celý život.

Krajina a jej geografia veľmi ovplyvňujú človeka a jeho spôsob života. To isté platí aj pre folklór – aj on dostáva pečať krajiny, v ktorej bol vytvorený. Preto je tenerifský folklór taký rôznorodý, ako je aj geograficky veľmi rôznorodá tenerifská krajina. Tenerifské folklóry nemajú ani európske ani americké charakteristické elementy. Sú komponované úplne len z hudobnej tradície pôvodného obyvateľstva. Čas a história im vtlačili pečať ich typických aspektov. Na Tenerife je možné objaviť vo folklóroch stopy a prvky prastarých guančských tancov. Ešte dnes je v kanárskych tancoch jasne vidieť, že tance Guančov sa museli vyznačovať mimoriadne dynamickými, až divokými kombináciami pohybov a akrobatických skokov.   

Tajaraste, jeden z najtypickejších tancov Guančov prenikol dokonca až ďaleko za hranice Kanárskych ostrovov, do Francúzska, na dvor Slnečného kráľa, vo Versailles, Ludvíka IV.

Dvojhodinový program skvelých tenerifských tanečníkov a muzikantov bol pre Ginette a Denisa skutočne veľmi povznášajúcim zážitkom. Potom, ako odišli z centra, zašli si ešte poležať na pláž a zaplávať si do teplej vody Atlantiku.

Večer mali dohovorené stretnutie u Mariana Hromádku s francúzskym etnológom, René Chabrolom.

pokračovanie nasleduje