Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 53. pokračovanie

01.05.2015 23:46


"Áno, Denis, táto magická sila kreatívneho myslenia, ku ktorému však neodlučiteľne patrí aj intuícia, je tým najmocnejším a najúčinnejším nástrojom ľudského intelektu. Je však kardinálnou otázkou, či možno prostredníctvom hmoty a jej zákonov vysvetliť všetky tie úžasné možnosti a schopnosti ľudského mozgu, ako je vedomé zažívanie skúseností, pocity, vytváranie zmyslových vnemov, spomienky a logické myslenie.

Podľa mňa je možné popísať a vysvetliť pomocou fyziky a chémie len fenomén organického života, nie však fenomén myslenia a kreatívneho tvorenia. Chémia v tejto úrovni nemá k tomu čo povedať."

"S tým môžem súhlasiť, chémia je tu úplne mimo. Ale nie tak kvantová fyzika, prípadne nejaká jej nová nadstavba, ktorá ešte len čaká na privolanie do života.

Zatiaľ v tom smere môžeme povedať len to, že akokoľvek dobre poznáme anatómiu mozgu a jeho fyziológiou, tak samotný proces toho, ako a kedy sa to, čo vidíme a počujeme, stane konkrétnym zrealizovaním vnímanej a počutej reality, tak to ostáva pre nás tajomné a nepochopiteľné.

Ako sa naozaj uskutočňuje uvedomovanie si udalostí vonkajšieho sveta, to sa nedá pre nás zachytiť a lokalizovať v žiadnej štruktúre nášho mozgu. Mozog je izolovaný v úplnom tichu vo vnútri našej lebky a nič v ňom neosciluje synchrónnym zvukom, keď nám sprostredkováva napríklad rachot motorov tryskového lietadla, hoci nám to doslova trhá uši. Takisto je zahalený úplnou tmou aj v momente, keď nám vyčarí farebný obraz prekrásnej pestrej dúhy, ktorú naše oči sledujú nad horizontom.

Podobným spôsobom neprenikne do mozgu ani jediná molekula sladko chutiacej šlahačkovej torty, ktorú práve mlsám, a napriek tomu len jeho prostredníctvom cítim na jazyku jej skvelú chuť."

pokračovanie nasleduje