Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 49. pokračovanie

28.03.2015 23:22


"Nevedala som, že sa tak dobre vyznáš v mytológii. Aj mňa zaujíma veľmi. Psychológia s ňou veľmi úzko súvisí, čo veľmi dobre vedeli aj Freud aj Jung, ktorí nejednu svoju priekopníckú ideu odvodili z mytológie, ako napríklad Oidipov komplex. Freud, Jung či Fromm - všetci traja boli vynikajúcimi znalcami mytológie."
"Moje poznatky  z mytológie určite nie sú ani zďaleka také obsiahle ako tvoje a preto rád by som sa od teba dozvedel viac o bohyni Tiamat."
"Mytológiu Mezopotámie som študovala veľmi podrobne - je mimoriadne zaujímavá. Vyšiel z nej tak židovský, ako aj kresťanský mýtus, hoci kresťanstvo popiera súvis s nejakou mytológiou. Tiamat a niektorí ďalší babylonskí bohovia a bohyne stelesňovali rôzne vlastnosti chaosu. Tak napríklad existoval istý boh, ktorý symbolizoval nekonečné diaľavy prapôvodnej beztvarovosti, keď ešte neexistovali žiadne formy a tvary. Iný babylonský boh, ktorý mal meno "Ukrytý", zas predstavoval neviditeľnosť a nedotknuteľnosť, a tým symbolizoval niečo, čo čakalo na svoju realizáciu vo víroch chaosu."
"Ginette, to je naozaj veľmi pútavé."
Potom s úsmevom dodal:
"Mala by si o tom prednášať fyzikom a astronómom, aby sa dozvedeli o utajených vedomostiach našich dávnych predkov. Je očividné, že mali hlbší a dôkladnejší pohľad pod povrch fenoménov a objektov, ako stovky moderných vedcov dvadsiateho storočia. Múdrosť babylonskej mytológie zdôrazňovala, že zdanlivá bezforemnosť chaosu nesie v sebe všetky možné formy a preto sú v nej ukryté aj všetky perfektné poriadky, ktoré určujú formy.  Muselo ale prejsť štyritisíc rokov, aby ju veda až pomocou kvantovej fyziky znova objavila."
Keď sa odmlčal, Ginette pokračovala:
"Je to skutočne neuveriteľné, že mytológia obsahovala predstavu o tom, že kozmická stvoriteľská sila spočíva vo vzájomnom vzťahu chaosu a poriadku. Táto predstava vošla potom do monoteistických náboženstiev. Mimochodom, existuje jeden starý babylonský mýtus, ktorý veľmi názorne dokumentuje stvoriteľské potenciality chaosu. V ňom je opisované, ako sa bohyňa Tiamat veľmi rozhnevala, keď nečakakane zbadala, ako sa odrazu v jej kráľovstve chaosu vytvoril zástup bytostí, ktoré sa z neho vykradli von a vytvorili v kozme nové pevné štruktúry, ktoré boli poriadkami. Zachvátil ju strach , že jej chaotická ríša sa preto zmenší, a tým sa oslabí aj jej moc. Aby svoje teritórium znova rozšírila, tak sa rozhodla, že nasadí celú svoju moc  , aby  zničila poriadok, ktorý nechtiac mimovoľne sama zrodila. Preto vyslala svojich sluhov, chaotické obludy bez tvarov a obrysov, do ríše poriadku, kde mali všetko rozvracať a zničiť. Spočiatku mali úspech, až kým nezasiahol boh Marduk, ktorý sám pochádzal z bohyne Tiamat a ktorý ju po veľkom boji porazil a vytvoril nový stabilný poriadok."
Neskoro večer na izbe reflektovali spoločne dojmy z uplynulých hodín nádherného a nezabudnuteľného dňa. Ginette stála pri okne a pozerala do hĺbky niekoľko sto metrov, kde sa pod nimi rozprestierali Las Caňadas, ktoré im dnes pripravili toľko nezabudnuteľných momentov.

pokračovanie nasleduje