Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 44. pokračovanie

22.02.2015 17:28


"Chceš tým naznačiť, že tak, ako sme vo fyzike objavili v úrovni mikroskopických procesov fakt, že naše vedomie je schopné do nich aktívne zasahovať a ich kreatívne ovplyvňovať, a to tak, že sa zrealizuje to, čo si predstavujeme, že nejako podobne tomu vnímal Jung aj UFO-fenomény?"
"Áno, približne tak to možno vyjadriť . Podľa môjho nazoru majú oba tieto úkazy spoločný základ, i keď podľa všetkého vychádzajú z rôznych štruktúr nášho vedomia a preto spôsobujú rôzne stupne materializácie istých psychických predstáv a impulzov.
Jung bol presvedčený, že existuje akási veľmi subtilná "psychická sieť", ku ktorej sme všetci pripojení, ako aj všetci ľudia, ktorí kedy pred nami žili. Na túto "sieť" sme podľa neho napojení nevedome, to znamená, že nemáme o tom žiadne vedomé informácie. Takú "sieť" nazval Jung kolektívnym nevedomím a v ňom postuloval existenciu takzvaných archetypov. To sú podľa neho isté myšlienky, symboly a predstavy  a tiež aj túžby či očakávania, ktoré sú niečim mimoriadnym  a významným dôležité pre ľudstvo. Prípadne sa s nimi zaoberalo extrémne veľa ľudía a preto sa navždy zapísali, alebo zakódovali do tejto "siete". Za istých okolností preniknú do nášho individuálneho nevedomia a následne vyvolajú  kolektívne efekty ich spracovania naším vedomím, takže ich zažívame ako materializované obrazy pred naším zrakom. 
K takým fenoménom zaraďuje Jung napríklad kolektívne zjavovanie sa panny Márie, ktoré sa vyskytovalo najmä v stredoveku, keď prišlo za istých okolností k masovému strachu a obavám pred hrozbou istých katastrofických situácií. To bolo potom spúšťacím impulzom pre kolektívne nevedomie, a to vyslalo do vedomia početných ľudí "archetyp panny Márie" a potom nasledovalo jej zvizualizovanie. Na tomto princípe chápal Jung aj UFO-fenomén."
"To je naozaj veľmi zaujímavá hypotéza", povedal po chvíli hlbokého sa zamyslenia Denis. Pozoroval pritom s obdivom krúživý, vznášavý let skalného orla, ktorý plachtil bez pohybu krídel nad ich hlavami.
Až keď sa im vzdialil z dohľadu, pokračoval v ich diskusii:
"Som však toho názoru, že nie všetky prípady UFO, ktoré Hynek klasifikoval ako záhadné a nevysvetliteľné, je možné  vysvetliť teóriou Junga. A je ich veľa, až okolo 650. Jungovou teóriou nemožno vysvetliť predovšetkým tie prípady, keď UFO bolo zachytené na radare a súčasne ten istý neznámy objekt pozorovalo viacero svedkov priamo vizuálne, ako sa pohyboval veľkou rýchlosťou po oblohe. A naviac ešte aj zanechal stopy na zemi, kde sa nejaký čas zdržal.
Hynek analyzoval aj prípady, keď boli konkrétne osoby unesené UFO-m a opäť prepustené na slobodu.Títo ľudia ostali dlhú dobu po únose v rozrušenom psychickom stave a čas, ktorý podľa vlastnej výpovede strávili v mysterióznom zajatí, chýbal v ich vedomí a nevedeli povedať, ako dlho boli preč. Udalosti, ktoré tam zažili, vedeli popísať len pod vplyvom hypnózy. To, čo porozprávali vedcom, znelo veľmi vierohodne."
"Tvoje rozprávanie sa počúva ako vzrušujúce science fiction. Vieš mi porozprávať aj o nejakom konkrétnom prípade takého únosu?"
"Samozrejme, že viem o viacerých a ani tieto prípady nie je možné interpretovať podľa Jungovej hypotézy. Prípad, o ktorom ti porozprávam, sa odohral v novembri roku 1975 v prírodnej rezervácii Catskill Mountains. Je to prírodná oblasť, ktorá leží neďaleko New Yorku a je obľúbeným dovolenkovým miestom početných New Yorčanov. Je tam preto aj množstvo strážených miest na kempovanie, kde sa dá kempovať.
Dvaja mladí muži, ktorí tam išli na niekoľko dní kempovať, sa ale rozhodli, že si nájdu odľahlé miesto na kempovanie. V noci, keď spali, tak sa prebudili na podozrivé zvuky. Veľmi sa vyľakali, lebo si mysleli, že sa v ich blízkosti pohybuje nejaký medveď. Vybehli zo stanu a svietili dookola veľkými silnými baterkami. Po chvíli zbadali na malej lesnej čistinke, asi päťdesiat metrov od nich, veľký objekt, ktorý najprv pokladali za nejaké veľké vozidlo a či obytný automobil. Následne si ale uvedomili, že tam nebolo nijakej prístupovej cesty, kade by tam mohol prísť.

Opatrne sa k objektu približovali a keď sa mu lepšie prizreli, zistili, že ide o neobyčajne čudný, oválny, slabo svetielkujúci objekt. Odrazu padlo svetlo ich bateriek na neveľkú, obďaleč stojacu postavu, ktorá vyzerala ako robot a o niečo ďalej od nej stáli ešte dve podobné postavy. Mladíci spozorovali, že svetlo ich bateriek vyvolalo u čudesných bytostí istý druh zmeravenia. 

Dostali strach a rýchlo sa ponáhlali naspäť k stanu, kde urobili veľký oheň. O niekoľko chvíľ sa cudzie bytosti  však priblížili celkom blízko k nim. Chlapci upadli do paniky a zabarikádovali sa plný strachu v stane. Po nejakom čase sa záhadné tvory stiahli preč a chlapci sa rozbehli k svojmu autu, nasadli do neho a veľkou rýchlosťou sa odtiaľ hnali preč. 

Tento prípad vyšetrovali viacerí vedci, ktorí prišli k názoru, že mladíci boli unesení bez toho, aby to zažili pri plnom vedomí a nepamätali sa nič. Pri ich opisovaní tejto udalosti však jednoznačne chýbali dve hodiny času.

pokračovanie nasleduje