Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 267. pokračovanie

16.11.2020 22:54

„Tých 400 mariek, ktoré ste stiahli z pôvodnej ceny takpovediac kvôli mojej atraktivite, ktorá na vás tak veľmi zapôsobila, čo som samozrejme hneď zbadala, som akceptovala.

Ale tých druhých 400 mariek dole z ceny, ktoré som od vás vytiahla svojou šikovnosťou, vám však vraciam, lebo vôbec nie som taká chudobná, ako som vám to nahovorila. V skutočnosti totiž žijem v bohatom Francúzsku a nie v chudobnom Československu.“

Kto by sa teraz domnieval, že milí dvaja Turci sa v tomto prípade urazili a vzali si samozrejme svoje peniaze – o ktoré ich Ginette nie celkom korektne dostala (u nej to ale bola len hra) - naspäť, ten by sa preveľmi mýlil.

Tí sa len začali smiať a smiali sa čoraz rozpustilejšie. Potom jej povedali, že šikovnejši predsa vyhráva a že v tomto prípade bola šikovnejšia ona a že teda peniaze patria jej.

Potom jej urobili ešte ďalšiu poklonu a povedali, že je nielen mimoriadne krásna žena, ale naviac aj mimoriadne prefíkaná.

Ginette sa im šarmantne poďakovala za takú poklonu – tak ako to vedela len ona.

Potom ich ale začala predsa len celkom vážne prehovárať, aby si tých 400 mariek nechali, lebo ona že je bohatá a oni sú chudobní.

To ale nemala robiť, lebo až teraz sa Turci začali tváriť urazene a opýtali sa jej, odkiaľ môže vedieť, že sú chudobní a že ak si to myslí, tak sa veľmi mýli.

A tak si chvíľu presúvali tých 400 mariek hore dole po pulte od jedneho k druhému. Denis sa na tom nesmierne bavil.

Ktovie, ako dlho by ich zábavné naťahovanie ešte trvalo, keby mladší z Turkov nebo prišiel na spásonosnú myšlienku. S úsmevom jej povedal, aby si aj tieto peniaze pripočítala na konto svojej krásy, ktorá je samozrejme hodná ešte viac. neporovnateľne viac.

Po tých slovách peniaze ešte raz presunul k nej.

Ginette sa rozosmiala a napokon peniaze prijala.

 

Pokračovanie nasleduje