Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 250. pokračovanie

10.10.2019 15:36

V minibuse vládlo už hodnú chvíľu ticho a oba manželské páry pozorovali a nasávali mlčky a koncentrovane to fascinujúce okolie, ktorým sa minibus pohyboval. Po nejakom čase, keď už prechádzali okolo prístavu Galata Köprüsü, tak sa Hans obrátil na Mustafu a sa ho spýtal:

„Ešte by som sa chcel jednou otázkou vrátiť k sultánovmu háremu. Už ako dieťa som od dospelých neraz začul slovo eunuch, ale až oveľa neskôr som sa dozvedel, aký mal tento služobník význam pre hárem a čo bolo jeho úlohou. Ale to je zároveň aj všetko, čo o tejto osobe viem. A preto by veľmi zaujímalo dozvedieť sa podrobnejšie o živote eunuchov v háreme, ako aj o tom, ako sa niekto stal eunuchom.“

„Pokúsim sa uspokojiť vašu zvedavosť, lebo niečo a či v podstate pomerne veľa o tom viem. Za dozorcov háremu – lebo v princípe tými eunuchovia aj boli – sa vyberali vo veľkej väčšine prípadov už malé deti, mužského pohlavia, ktoré žili v otroctve.

Operáciu , ktorá bola nevyhnutná, aby sa niekto moholo stať eunuchom, vykonávali primitívnym spôsobom takmer vždy len samotní priekupníci otrokov.

Išlo pritom o zákrok, ktorý sa robil na chlapcoch vo veku päť či šesť rokov. Nemusím asi zdôrazniť, že pri tejto neodbornej operácii množstvo detí zomrelo. Odhaduje sa – lebo pochopiteľne, že sa v tých časoch o tom neviedli nijaké štatistiky – že z desiatich operovaných to prežil len jeden. A kto to prežil, ten ostal po cely život bez mužských genitálií, ktoré boli často kompletne odstránené.

Tento druh eunuchov bol veľmi vyhľadávaný, lebo práve kvôli vysokej úmrtnosti chlapcov pri operácii i krátko po nej, boli veľmi drahí a dokonca najdrahší. V ľudovom žargóne boli nazývaní es sendelee, čo znamená úplne nahí. Od pupku až do rozkroku mali veľkú jazvu, v ktorej bol len otvor na vyprázdňovanie moču.

Ako pomôcku pre tento účel používali trstinovú alebo kovovú trubičku. Je len samozrejmé, že toto miesto bolo trvalým ohniskom rôznych infekcií a veľmi mnohí z týchto eunuchov sa preto nemohli tešiť z dlhého života a veľa ich zomieralo vo veľmi mladom veku.

Menej nebezpečné bolo, ak u adeptov na eunucha, bol pri operácií odstránený len pohlavný úd. Tento druh eunuchov bol nazývaný el ebter – tí čo by mohli – mali sexuálny pud a boli aj schopní plodiť deti, ale nemohli koitovať s háremovými krásavicami, a to bolo pre každého sultána dôležité.

Ešte existoval jeden iný druh kastrácie chlapcov určených za eunuchov. Išlo o kastráciu tej časti mužských genitálií, pre ktorú latina má výraz scrotum. Týchto nešťastníkov ľudia nazývali  el ghezee – tí čo dvakrát nemôžu – nemohli plodiť žiadne deti a ich sexuálny pud bol mimoriadne slabý.

Myslím si, že to najdôležitejšie o eunuchoch som vám týmto povedal.“

Mustafa sa odmlčal, ale potom sa predsa len opäť ozval a povedal:

 

Pokračovanie nasleduje