Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 246. pokračovanie

18.07.2019 22:27

Ale dievča, ktoré mu porodilo syna, to sa už mohlo pokladať za ženu, ktorá to naozaj niekam dotiahla. Ako matka sultánovho syna sa smela titulovať ako kadin ( čo znamená žena). V prenesenom slova zmysle to značilo aj manželku a či sultánku. Kadin mala k dispozícii niekoľko vlastných miestností a mala okolo seba niekoľko služobníc, ktoré jej plnili želania.

V rámci týchto privilegovaných dám bola každá z nich odstupňovaná podľa toho, ako vysoko stála v priazni sultána – to znamená kadin prvá, kadin druhá, atď.

V každom prípade ale bola kadin číslo jedna tá, ktorá sultánovi priniesla na svet prvorodeného syna.

Žiadna z favoritiek sultána, v prípade že by sa tento bol do niektorej z nich zamiloval, nesmela spoločensky stáť nad matkou prvorodeného syna.

A teraz vam niečo prezradím, čo by som oficiálne nemal rozprávať, pretože to vrhá nejeden tieň na tureckých sultánov“, pousmial sa potuteľne Mustafa, trochu si odkašľal a pokračoval ďalej:

„Ste mi však sympatickí a verím, že ma neprezradíte.“

Ginette využila krátku odmlku, ktorú si doprial hovoriaci, aby nabral dych a s mierne ironickým úsmevom nadviazala na jeho predošlé slová:

„Aha, náš milý Mustafa týmto nepriamo priznáva, že ani sultáni vôbec neboli poslušnými a bezúhonnými nasledovníkmi a vyznávačmi toho, čo Mohamed kázal a že tureckí historici ich poriadne zidealizovali.

Ale tento fenomén samozrejme poznáme aj my Európania až príliš dobre. Aj v našej kultúre boli mnohí králi i svätí extrémne zidealizovaní a boli im pripísané také vlastnosti, ktoré vôbec nemali. V rámci zidealizovania boli aj očistení od všetkých hriechov, ktorých sa dopustili. Vytváranie nepravých idolov je dobre známy psychologický fenomén.“

„To všetko je pravda, ale napriek tomu som toho názoru, že islam je podstatne menej pokrytecký ako kresťanstvo. A to už len preto, že neklame ľudí tým, že nejakého človeka povýšil na boha.“

Rozohnil sa trochu Mustafa a čakal, ako sa k tomu Ginette vyjadrí.

“Súhlasím s vami, i keď len čiastočne“, povedala Ginette a hneď dodala:

„Kresťanstvo bolo spočiatku plné nových ideí a pravých vznešených ideálov a až v stredoveku sa úplne zdiskreditovalo a toto dlhé obdobie jeho zdiskreditovania vrhá tiene aj do prítomnosti. To však v patriarchálnych systémoch nie je žiadne nóvum a také sú všetky monoteistické náboženstvá. Všetky systémy, ktoré sa dostali k vrcholu moci, podliehajú deformáciám znútra. Moc a hierachia sú zárodkom narastajúcej nespravodlivosti a útlaku tých, ktorí im podliehajú.

Teraz ale Mustafa máte slovo – všetci sme už zvedaví na vaše slová, ktorými nám priblížete neresti a poklesky vašich sultánov.“

 

Pokračovanie nasleduje