Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 245. pokračovanie

12.06.2019 19:43

Turci majú veľkú záľubu v tom, že držia v tajnosti, a to najmä pred Európanmi práve tie veci, ktoré najviac dráždia ich fantáziu a na ktoré sú najviac zvedaví.

A platí to ešte výraznejšie pre turecké ženy ako pre tureckých mužov. O tom svedčí napríklad aj ich závoj, ktorý vždy na verejnosti nosia, ako aj ich šaty, ktoré ich úplne zahalujú.

Tá  časť domu, kde sa zdržiavajú len ženy, bola starou tradíciou tabuizovaná pre všetkých mužov, ktorí tam nesmeli vstupovať. Nazýva sa charam, čo značí toľko ako zakázané miesto.

Z tohto slova sa potom v tureckej islamskej kultúre vyvinul pojem hárem.

A preto hárem nie je vôbec nič iné, ako tá časť domu, ktorá je vyhradená ženám a určená pre nich. V Turecku v ňom žije vždy len jedna žena.

Presvedčenie Európanov, že  takmer každý Turek je obklopený viacerými ženami, je práve tak vybájené, ako aj mnoho z toho, čo si všeobecne oTurkoch rozprávajú.

V háreme sultána bola najdôležitejšou ženou jeho matka. Stála na čele prísnej hierarchie, ktorá v háreme vládla.

Jej dôležitou úlohou bolo zabrániť vzájomnej žiarlivosti háremových krásavíc, ktorá bola bežným javom v háreme. O dievčatá v háreme bolo veľmi dobre postarané. Dostalo sa im napríklad aj veľmi dobrého vzdelania.

Určite bude prekvapení, ale nešlo pritom ani tak veľmi o zaúčanie do všelijakých špeciálnych praktík pohlavného styku, hoci aj to bolo súčasťou vzdelávania. Išlo ale aj o výučbu štrikovania, vyšívania a ďalších ženských ručných prác. Dievčatá v háreme sa učili aj spievať, tancovať i hrať na rôznych hudobných nástrojoch, ale aj viesť kultivovanú konverzáciu.

Dostať sa úplne do popredia tejto ženskej hierarchie v háreme, teda stať sa takzvanou favoritkou sultána, nebolo v žiadnom prípade jednoduché, a to platilo obzvlášť pre nové dámy v háreme. Výnimkou bolo len, ak bola novoprišelkyňa naozaj neobyčajná krásavica, alebo ak sa dostala do háremu na vyslovený príkaz sultána.

Nové dievčatá – iste nemusím zdôrazniť, že každá, ktorá sa do háremu dostala, bola veľmi pekná – boli automaticky zaradené na najnižší stupeň hierarchie a nemali žiadny veľký luxus. Ubytované boli viaceré na jednej izbe.

Nad nimi v rebríčku stáli tie, s ktorými sultán mal občas pohlavný styk, ktoré mu ale neporodili nijakých potomkov. Z týchto dievčat ale už každá mala svoju vlastnú izbu.

 

Pokračovanie nasleduje