Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 243. pokračovanie

26.04.2019 23:52

Na prehliadku tohto rozprávkového paláca, ktorý sa spolu so svojimi veľkolepými rozlahlými záhradami rozprestieral na ploche viac ako šesťstotisíc štvorcových metrov, mali k dispozícii len niečo viac ako dve hodiny. Pochopiteľne, že za taký krátky čas si mohli pozrieť zo všetkého len malú časť.

Bola tam nesmierna záplava rozmanitých veží, vežičiek, brán, dverí, rozprávkovo zdobených miestností, siení, pavilónov, mešít, biblioték, salónov, kuchýň, kúpeľov, parkov. Všetko sa skvie v nádhere a vo fascinujúcom oslňujúcom prepychu.

A samozrejme, čo bolo pre mužských návštevníkov najzaujímavejšie a pre ich fantáziu najvzrušujúcejšie, to je povestný a legendami opradený sultánsky hárem, kde mali sultáni stovky najkrajších mileniek, rôznych rás a etník. Tvorilo ho až štyristo menších a väčších  budov.

Tureckí sultáni budovali svoj svetoznámy Topkapi celých tristo deväťdesiat rokov a v podstate to bolo obrovské palácové mesto, kde žilo okolo päťtisíc ľudí.

Odtiaľ vládol svojho času sultán Süleyman Nádherný nad svetovou tureckou ríšou, ktorá za jeho panovnia dosiahla svoju najväčšiu rozlohu a v ktorej sa nachádzalo šesť zo siedmych divov sveta.

Jeho rozkazy sa plnili od Viedne až po Aden a od Alžírska až po Perziu. Tento premocný sultán okrem iného vlastnil 4000 koňov, 300 odalisiek (oda znamená po turecky izbu a slovo odaliska značí toľko ako žena do izby) a dvesto truhlíc, plných zlata.

Topkapi dohral svoju historickú rolu v roku 1855, keď sa sultán Abdulmecit presťahoval odtiaľ bližšie k Bosporu, priamo na jeho breh, do paláca Dolmabahce Sarayi.

 

Pokračovanie nasleduje