Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 240. pokračovanie

06.03.2019 17:35

„Nám Európanom sú islam a jeho kultúra veľmi vzdialené a máme len veľmi málo poznania o nich. Priznám sa, že až teraz, keď som po prvý raz v Istanbule, sa vo mne prebudila zvedavosť, aby som ho spoznala lepšie.

Možno aj preto sa chcem o ňom dozvedieť viacej, že som v Istanbule takmer na každom kroku konfrontovaná s neobyčajnou srdečnosťou a priateľskosťou tureckých ľudí. Veľmi by ma zaujímalo, čo je podstatou islamu a čo ľuďom hlása?“

„To ma skutočne vždy nesmierne poteší, keď príde k nám niekto z Európy a takto prejaví záujem o moju vieru“,

povedal s úsmevom Mustafa a začal vysvetlovať:

„Islam je založený na viere v jediného Boha, a ním je Alah, ktorého najvyšším prorokom je Mohamed. Potom ale k islamu veľmi významne patrí aj to, aby sa veriaci moslim udržiaval v dôkladnej čistote znútra i zvonku, teda v čistote ducha i tela.

Kto spĺňa tieto dva predpoklady islamu, tak je moslim. Okrem toho sa islam zakladá na piatich základných fundamentoch. Je to niečo podobné ako u vás je desatoro prikázaní. O prvom fundamente som sa už zmienil – je to viera v Alaha a Mohameda.

Ďalšími fundamentami sú pravidelné modlenie, pôst v mesiaci Ramadam, púť do Mekky a povinnosť dávania almužny chudobným.

Teraz by som chcel povedať niečo o islame, čo je veľmi dôležité vedieť to pre kresťanov. Takmer všetci kresťania sú presvedčení, že islam úplne odmieta vieru v Ježiša a neuznáva jeho spojenie s Bohom. To je však veľký a zásadný omyl. Islam si totiž Ježiša Krista vysoko uctí a taktiež aj jeho matku Máriu. A obaja sú súčasťou našej islamskej viery.

Každý sa  to môže dočítať v našom Koráne.

Avšak Ježiš bol len a len človekom, práve tak ako aj Mohamed. Ježiš bol jeden z veľkých božích prorokov a po ňom už prišiel len posledný prorok boží – Mohamed - a jeho ústami povedal Alah všetko čo bolo pre ľudí potrebné vedieť, aby mohli byť spasení.

Preto my moslimovia neveríme na naivnú a vôbec ničím neodôvodnenú vieru na jeho božskú podstatu.

Boh je predsa len jeden jediný a my moslimovia ho voláme Alah, a ten je vo svojej jedinečnosti a absolútnej výnimočnosti taký dokonalý, že nemal a ani nepotreboval nikdy žiadneho syna, žiadnu dcéru a ani žiadnu ženu. Preto je len jeden a žiadni dvaja a či traja.

A len toto je jediná pravá viera v jedného Boha. Všetko ostatné, čo sa mu nabásní a vyfantazíruje, to sú len celkom nezmyselné ľudské dodatky a tie deformujú správnu predstavu o ňom.

Preto sa kresťanská teológia buď mýli alebo úmyselne veriacich zavádza. Taká teológia ale odvádza pozornosť veriacich od jediného Boha, ktorý je otcom nás všetkých a preto sa kresťania mylne koria len bohu, ktorý nie je nijakým bohom, a to je Ježiš. Neexistuje nijaký bohočlovek, ako hlása kresťanstvo – je len Boh-Alah a sú len ľudia.

A dokonca aj sám váš kresťanský Boh hovorí predsa jasnou rečou v prvom prikázaní vášho desatora – a prikazuje: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal, a Boh ani nikde nehovorí, že by. chcel mať nejakého syna.

A tým prikázal odhodiť a zabudnúť všetkých iných bôžikov a kto Krista uctieva ako boha, tak sa klania len bôžikovi a úplne ho znižuje až pod zem z vysokej úrovne, na ktorej stojí ako veľký boží prorok.“  

 

Pokračovanie nasleduje