Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 218. pokračovanie

10.11.2017 23:30

Arietiho sexualita pôsobila na ženy bezprostredne, takpovediac vulkanicky eruptívne, akoby mala v sebe niečo úplne priamočiare, niečo lavínovite explozívne – niečo, čo sa v ňom neustále manifestovalo, celkom jedno, o čom práve hovoril, trebárs aj o najvedeckejších záležitostiach.

Napriek tomuto silnému a výraznému erotickému aspektu jeho osobnosti, bol predovšetkým vysoko intelektuálnym mužom, u ktorého sa to vždy úplne prioritne prejavovalo.

Na rozdiel od Denisa sa však jeho sexuálne vyžarovanie z pohľadu žien prejavilo okamžite a zjavne expresívne. U Denisa fungovali tieto protichodné polarity – intelektualita a sexualita, inakšie.

Jeho erotické vyžarovanie bolo oveľa nenápadnejšie a prejavilo sa vždy až sekundárne, takpovediac až potom, keď najprv veľmi zaúčinkoval a naplno zažiaril jeho excelentný intelekt. A bolo nemálo žien, ktoré leteli práve na jeho veľké poznanie a obdivovali ho a už len samotné to pokladali za erotické na ňom.

Keď Ginette vstúpila do kaviarne, tak všetky mužské pohľady sa na ňu upreli a nejeden z nich veľmi jednoznačne žiadostivo.

Rimania sú známi tým, že idú okamžite na vec a ich mužské sebavedomie je neprekonateľné. Každý je dokonalý lámač ženských sŕdc.

Hneď ho zazrela – Arietiho nebolo možné prehliadnuť ani medzi stovkou mužov. To si uvedomila už, keď ho prvý krát uvidela. A prehliadnuť sa ho nedalo aj už len preto, že medzi Talianmi, ktorí sú vo všeobecnosti nižšieho rastu, vyčnieval už len kvôli svojim viac ako 190 centimetrom telesnej výšky.

Stoly v kaviarni boli v tom čase obsadené do posledného miesta, len Arieti sedel celkom sám pri svojom stole. Aj on ju zbadal okamžite, keď vošla do dverí. Zodvihol sa v celej svojej ozrutnej výške a jeho markantná a opalená tvár sa rozžiarila úsmevom. Vykročil jej v ústrety a objal ju a bozkal na obe líca a potom aj priamo na ústa.

Jeho bozky v nej úplne mimovoľne a nekontrolovateľne vyvolali silné vnútorné chvenie, ale rýchlo sa ovládla a opätovala jeho úsmev. Oči všetkých prítomných ich skúmavo prepichávali. Boli veľmi impozantnou dvojicou. Ženy pozerali obdivne na neho a závistlivo na ňu a u mužov to bolo presne naopak.

Pokračovanie nasleduje