Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 214. pokračovanie

15.10.2017 23:11

Elena vysvetlovala Denisovi ďalej:

„Etruskovia nikdy nevystupovali ako jednotná etnická masa. Tí z nich, čo po prevzatí moci pôvodným obyvateľstvom z okolia Ríma, ostali v meste, ti sa rýchlo stali z Etruskov Italikmi, ktorí Rím ovládli spolu so Sabinmi a Latinami.

Hlavným dôvodom porážky a straty moci v Ríme, ktorú utrpeli Etruskovia, bola skutočnosť, že neboli nikdy zjednotení v spoločnom kráľovstve. Každé z ich miest žilo takpovediac samo pre seba a presadzovalo len vlastné záujmy a bolo žiarlivé na všetky iné etruské mestá. Neexistovala preto ani nijaká spoločná etruská armáda, ktorá by bola v počiatku povstania pôvodného obyvateľstva ho hravo a poľahky potlačila.

Etruskovia boli navzájom spojení len mystickou formou, a tou bola ich relígia. Tá bola mimoriadne záhadná, plná neobyčajných mystérií a naplnená silnou vierou na neodvratný osud. Pre myslenie Rimanov bola absolutne nepochopiteľná a nezmyselná.

Rimania boli veľmi racionálni a vedeli naozaj šikovne odhaliť a vo svoj prospech využiť všetky slabiny tohto takmer len iracionálne uvažujúceho a mimoriadne emocionálne cítiaceho národa. Práve táto skutočnosť bola spečatením osudu Etruskov.

V chladnokrvnosti, rozvahe, logike a v diplomatických prehmatoch a úskokoch mali Rimania nad Etruskami obrovskú prevahu. Samozrejme to všetko platí najmä pre obdobie štvrtého storočia p.n.l., keď sa Rím už stal relatívne mocným mestským štátom, ktorý porazil všetky okolité kmene a tak sa stal vlastníkom aj pomerne rozsiahlych území.“

„Elena, musím sa priznať, že tvoje slová vyvolávajú vom ne čoraz väčšiu zvedavosť na tento podivuhodný a obdivuhodný národ, ktorý takmer pred troma tisícročiami zapálil svetlo a či fakľu celej európskej kultúry. A musím ti povedať aj to, že moja veľká zvedavosť vždy bola a aj je mojou najväčšou vášňou. Všetko, na čo sa prebudí moja zvedavosť, k tomu hneď nadobudnem aj vzťah. A všetko, k čomu mám vzťah, to chcem aj dôkladne spoznať a obsiahnuť.

Vďaka tebe som teraz získal vzťah k Etruskom a preto sa v budúcnosti budem s nimi dôkladne zaoberať, aby som ich čo najlepšie spoznal.

Teraz by som sa od teba ešte chcel dozvedieť čo, celkom konkrétne, bolo príčinou toho, že sa Rimanom poodarilo prevziať moc, ktorá – predpokladám – musela byť Etruskami veľmi silne vybudovaná?“

pokračovanie nasleduje