Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 21. pokračovanie

03.11.2014 00:05

 

      "Priznám sa Ginette, že som mal v týchto dňoch trochu problém zosúladiť niektoré moje predstavy  s tvojimi názormi a presvedčeniami. Najmä tie, ktoré sa týkali sexuálnej morálky, lebo aj keď som si donedávna myslel, že som vnútorne dosť slobodným indivíduom, tak som teraz musel zistiť, že som do istej miery bol zajatcom konzervatívnych predstáv o sexe a sexualite. Tvoje argumenty majú však hlbokú psychologickú logiku a pre mňa je práve logika základom porozumenia niečoho a spoznania objektívnej pravdy. Preto akceptujem všetko, čo si mi v tomto smere rozprávala, aj keď mi to ešte nejaký čas potrvá, kým to úplne strávim a pevne zabudujem do môjho života. V reálnom živote si však ešte musím na to zvyknúť, aby som bol schopný v týchto súvislostiach nielen myslieť, ale, ak nastane taká situácia, aj tak konať. Teraz mi povedz ty, čo si myslíš o mojich slovách", zakončil Denis a pozrel jej uprene do očí.

      Objala ho, dala mu vrúcny bozk a povedala:

      "Si úžasný muž a si skutočnou osobnosťou, lebo nie je jednoduché pre muža, ktorý je Slovanom, aby sa vymanil z patriarchálnej klietky a či z pevného korzetu patriarchátu."

       Rozlúčili sa bozkami a Denis sa pobral do priestorov Sorbonny, kde si vypočul niekoľko zaujímavých prednášok. Najviac ho zaujala posledná téma denného programu, v ktorej referoval jeho priateľ James Crick o "Záhade zloženia elementárnej hmoty", ktorá sa vo svojej podstate dotýkala jeho najväčšej "astronomickej lásky", fenomenológie čiernych dier.

      James podotkol počas svojej prednášky, že obrovská gravitačná sila čiernej diery je vytvorená niečím, čo v podstate vôbec nie je identické so samotnou čiernou dierou, čo ale je akýmsi záhadným "objektom", ktorý sa nachádza v nej. To, čo označujeme ako čiernu dieru, je len absolútne nevyhnutnou konzekvenciou jeho existencie. Podľa Jamesa doterajšie astrofyzikálne teórie nevenovali dostatočnú pozornosť tomuto faktu. V ďalšom povedal:

     "Preto je veľmi dôležité položiť si otázku a hľadať odpoveď: O aký objekt tu môže ísť? Táto otázka nás zavedie do najbizarnejších a najzáhadnejších a zároveň úplne neznámych oblastí astrofyziky. Obrazne povedané, fyzika tu úplne stráca svoju reč. To v našej vedeckej terminológii znamená, že sa tu nachádza v hlbokej kríze. Kedy ju vyrieši, to sa neodvážim ani len prognostikovať. Som však presvedčený, že keď vyriešime tento problém, túto záhadu, tak potom následne vyriešime aj najstarší a najmysterióznejší problém prírodných vied: Čo je hmota vo svojej najelementárnejšej podstate?

   Najzarážajúcejšie na veci je ale to, že spomínaný objekt nemá na základe nám dosiaľ známych prírodných zákonov žiadne opodstatnenie pre svoju existenciu a napriek tomu existuje.

pokračovanie nasleduje