Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 193. pokračovanie

17.01.2017 23:40

Hneď na začiatku svojej prednášky vyslovil doktor Wright presvedčenie, že človek funguje vo svojej najhlbšej a skrytej podstate ako energetické pole vedomia, rozprestierajúce sa až do nekonečna a ktoré má schopnosť v nulovom čase prekonať všetky vzdialenosti  a vymaniť sa z objatia všetkých mechanických zákonov, ako ich stanovil Newton.

Zdôraznil, že túto múdrosť učili už od pradávna všetky mystické filozofické a religióze smery v Indii a že moderná fyzika postuluje čoraz viac teórii, ktoré tieto učenia potvrdzujú.

Ginetta sa na krátku chvíľočku zamyslela a uvedomila si, že presne v tom smere sa odvíjali aj mnohé jej diskusie s Denisom. Potom sa opäť naplno a koncentrovane započúvala do ďalších slov Wrighta:

„Pre najbližšiu budúcnosť nášho oboru bude veľmi dôležité, aby sa psychológia a psychiatria vzdali svojho tradičného klasického mechanistického názoru a aby ho prekonali a rozšírili novými obsahmi a novými poznatkami.

Materialistická a mechanistická orientácia západných vied určuje aj vzťah psychológie a psychiatrie k mystike a relígii. Z toho dôvodu nie je naša veda schopná správne rozlišovať medzi iracionálnými fanatickými religióznymi presvedčeniami, ktoré sú charakteristické pre monoteistické relígie na jednej strane a prirodzenými, ducha povznášajúcimi nemonoteistickými religióznymi filozofiami na strane druhej.

Západní psychológovia a psychiatri preto posudzujú a kvalifikujú všetky formy a prejavy spirituality ako niečo nevedecké. Sú pre nás len rozprávkovými fantáziami, prípadne patológiou chorého ducha. Západná psychológia vyhlasuje principiálne akékoľvek spirituálne skúsenosti a zážitky za psychopatologické poruchy.

Mystické zážitky, keď veľkí mystici počas nich zažívali spojenie svojho ducha so VŠETKÝM, sú označované za infantilný narcizmus a akékoľvek a všetky religiózne prejavy sú považované len za kolektívne neurózy. A veľkí šamani takzvaných okrajových primitívnych kultúr sú prehlasovaní len za epileptikov a schizofrénne osobnosti. Ale až keď sa zbavíme všetkých takýchto neobjektívnych a len arogantne nadnesených kategorizovaní, ktoré sme robili bez objektívneho vedeckého skúmania, tak sa môže zrodiť nová psychológia, nový revolučný model psychológie. Nazvem ju oslobodená psychológia.“

Keď Wright skončil, tak sa ozval potlesk, ale nejeden prítomný netlieskal a nesúhlasne a odmietavo krútil hlavou. Američan svojimi otvorenými a kritickými slovami podráždil nejedného staršieho profesora, presvedčeného o neomylnosti starých dogiem klasickej psychológie.

Bolo dvanásť hodín a začala sa polhodinová prestávka. Ginette vyšla von z veľkého auditória do menšej haly, kde boli automaty s nápojmi a vzala si čaj. Ostala v blízkosti automatu a postojačky si z horúceho čaju pomaly upíjala.

Odrazu mala pocit, že ju niekto od chrbta pozoruje. Obrátila sa a neďaleko od nej stál profesor Arieti a pozeral sa uprene na ňu. Vôbec mu nevadilo, že ho pritom pristihla. Pozeral sa na ňu ďalej pohľadom múdreho a sebaistého muža, ktorý je zvyknutý pozerať ľuďom priamo do očí v každej situácii. Z jeho pohľadu doslova sálala silná mužská osobnosť. Nebol v ňom ale ani náznak mužskej samoľúbosti, ako sa ňou vyznačuje typický Talian, presvedčený o svojej mužskej výnimočnosti. Takých mužov Ginette z celej duše neznášala.

Arieti z nej nespúšťal zrak a podíduc k nej sa jej prihovoril, pričom na tvári sa mu objavil pôsobivý úsmev:  

„Pozorujúc vás som aj ja dostal chuť na malé občerstvenie.“

Dal jej takto jasne najavo, že sa o ňu zaujíma a chce ju spoznať. Už počas svojej prednášky jej venoval niekoľko pohľadov a ich oči sa viackrát stretli.

„Vidím, že ste už dopila, ale chcel by som vás aj tak pozvať ešte na jeden pohár čaju alebo kávy a využiť to na rozhovor s vami.“

V jeho hlase zaznievala istota, že jeho pozvanie nebude odmietnuté. Zrejme si bol dobre vedomý istej mágie, ktorú vyžaroval na svoje okolie.

pokračovanie nasleduje