Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 182. pokračovanie

09.11.2016 23:44

Pôvodne znelo jej meno Hadriánove mauzóleum. Tak bola pevnosť pomenovaná v 2. storočí, keď bola prebudovaná na mauzóleum cisára Hadriána. Jedna stará zbožná legenda vysvetľuje prečo sa Hadriánove mauzóleum začalo ľudovo nazývať Anjelským hradom. V roku 590 usporiadal pápež Gregor veľkú prosebnú procesiu, aby spolu s ľuďmi na nej vymodlil u Boha koniec strašnej morovej pohromy, ktorá zúrila v Ríme a v jeho okolí. Pápežovi sa počas jej prebiehu údajne zjavil na špici mauzólea anjel, ktorý mu prisľúbil skoré ukončenie morovej epidémie.

Práve pred Anjelským hradom je možné veľmi rýchlo nadobudnúť predstavu o tom, akým hrôzostrašným netvorom je rímska doprava. Aj Denis so Ginettou to veľmi rýchlo zistili, keď tam prišli a chvíľu pozorovali okolie. Je tam obrovská križovatka, ktorá pre cudzieho návštevníka pôsobí nesmierne komplikovane. V istých hodinách dňa je doslova preplnená záplavou aut, ktoré ňou prechádzaju v niekoľkých prúdoch. Tie neustávajú takmer nikdy.

Hluk motorov a smrad benzínových výfukov bol pre ich uši len ťažko znesiteľný. Svetelné semafórové signály boli vodičmi i chodcami sotva rešpektované, ale napriek tomu doprava odbiehala hladko a podľa istých svojráznych, špeciálne rímskych dopravných pravidiel.

Ak by bol chodec vyčkával na prechode na zelenú pre neho, tak by sa načakal veľmi dlho, kým by mu bol nejaký vodič zastal a rešpektoval jeho právo na prejdenie na druhú stranu. Malo to ale svoju praktickú a dôležitú príčinu. V hodinách najhustejšej premávky by to fakticky úplne znemožnilo akú takú plynulosť prechádzania aut križovatkou. Preto aj vodiči aj chodci veľmi citlivo reagovali na seba. Chodci kedykoľvek prechádzali križovatkou za plnej jazdy aut a ich vodiči zas majstrovsky kľučkovali a opatrne chodcov obchádzali.

Pre mnohých zahraničných návštevníkov Ríma nie je vôbec jednoduché zvyknúť si na spôsob jazdenia vodičov a ich reagovania na chodcov, ako to robia vodiči v Ríme. Preto  mnohí cudzinci majú veľké problémy pri prechádzaní ciest plných prúdiacich aut, z jednej strany na druhú. Platí to najmä pre starších a neistých návštevníkov z cudzích krajín, ktorí už majú vekom podmienené spomalené reakcie.

pokračovanie nasleduje