Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 177. pokračovanie

22.10.2016 05:32

 

Keď prišli na koniec ulice Via del porta Angelica, už v tesnej blízkosti Vatikánu, tak vošli do exkluzívneho veľkého novinového stánku, kde bolo veľa ľudí. Najviac predávaným tovarom však neboli noviny, ale predmety a veci, ktoré súviseli s osobou pápeža a s Vatikánom. Predávali sa obrázky pápeža, krížiky, ktoré boli údajne posvätené priamo pápežom, dokonca aj malé úlomky kameňov, ktoré vraj boli z hrobky apoštola Petra, hoci historicky nebolo nikdy potvrdené, že miesto, kde mal byť v Ríme pochovaný, bolo naozaj miestom, kde boli uložené jeho telesné pozostatky. Ale pravoverný kresťanský národ uverí všetkému a všetkým zbožným rozprávkam a všetko ponúkané si zakúpi.

Ginette a Denis vošli do obchodu len so zvedavosti, ani ich len nenapadlo kúpiť si niečo zo „svätých“ rekvizít. Denis si pri pohľade na ich predávanie nevdojak spomenul na opis scény v Novom Zákone, kde Ježiš vo veľkom rozhorčení vyháňal s bičom kupcov a priekupníkov, ktorí predávali tovar priamo v chráme jeho Otca.

Pýtal sa sám seba, akou zlosťou by zareagoval Ježiš v tomto prípade, keď nič neznášal tak veľmi ako znesväcovanie miest zasvätených bohu, špinavými peniazmi a tiež čo by asi povedal na to, keby videl na vatikánskej banke jej názov Banka ducha svätého, kde sa robia nezákonné finančné machinácie, a kde sa veriacim kresťanom vsugerúva, že Duch svätý ich vklady úspešne a nadmieru rozmnoží.

Po chvíli takéhoto zamyslenia sa, ktoré v ňom vyvolalo hlboký odpor, sa vnútorne preniesol k pozitívnejším myšlienkam a reflexiám a objal Ginette okolo pásu a potom spoločne vykročili do živého ruchu veľkomesta, plného hlučnej vravy.

Pohľad, ktorý sa im otvoril pri vstupe na impozantné a prekrásne obrovské priestranstvo vatikánskeho námestia, bol priam magicko očarujúci. Na Denisa, ktorý tam bol po prvý krát, pôsobilo úplne monumentálne. V žiari zapadajúceho slnka, pomaly miznúceho za vátikánskym návrším, sa na námestí v každom detaile, ale predovšetkým z úchvatnej harmónie a dokonalej symetrie neobyčajne komplexného architektonického celku manifestovala perfekcia a jedinečná genialita majstra Lorenza Berniniho.

Bol výnimočným architektom a skvelým staviteľom, ktorý sa v poverení pápeža Alexandra VII. zaslúžil v sedemnástom storočí o grandiózne dielo, ktoré udivuje a nadchýňa každoročne milióny návštevníkov z celého sveta.

pokračovanie nasleduje