Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 159. pokračovanie

31.08.2016 23:26

Denis ukončil svoju prednášku, uklonil sa prítomným poslucháčom  a poďakoval sa im portugalsky za ich pozornosť a trpezlivosť. Ozval sa silný dlhotrvajúci potlesk, ktorý svedčil o tom, že jeho prednes vnímali ako skvelé obohatenie a výborný zážitok. Denis bol bezpochyby nielen skvelou osobnosťou, čo sa týkalo vedomostí, ale naviac bol aj brilantným prednášateľom, s výrazným a veľmi príjemnýn hlasom. Svoje neraz veľmi vedecky pôsobiace informácie dokázal podávať zrozumeniteľným a aj pre laika prijateľným spôsobom, čo hodnotu jeho prednášok ešte viac umocňovalo.

Ako astronóm mal aj takú výnimočnú schopnosť, že pre svoje astrofyzikálne idey a hypotézy vedel svojím spôsobom prednesu nadšiť dokonca aj takých ľudí, ktorí o astronómii nevedeli takmer vôbec nič.

Keď sa dlhý potlesk utíšil, vyzval profesor Lopez prítomných, aby sa doktora Čarneckého pýtali na to, čo ich zaujíma. Rozpútala sa veľmi živá diskusia, ktorá trvala dobrú hodinu a bola by pokračovala ďalej, ale napokon zasiahol Lopez a ju ukončil:

„Amigos, nášho vzácneho hosťa z Paríža tu budeme mať ešte celý týždeň a príde medzi nás ešte na dve prednášky pre verejnosť a už zajtra ho tu opäť privítame, a tak mu teraz doprajme zaslúžený oddych a teraz mi preto dovoľte mu vysloviť za vás všetkých i v mene mojom veľkú vďaku za jeho skvelú a názornú exkurziu do kozmu.    

                     + + + + + + + + + + + +

Bolo už päť hodín popoludní, keď Denis vystúpil z taxíku na námestí Praca de Comercio, ktoré Lisabončania žartom nazývali najelegantnejším parkoviskom na svete pre veľké množstvo parkujúcich áut, ktoré tam stáli vo dne v noci. Námestie je veľmi obľúbeným miestom obyvateľov mesta a je skvelým výhliadkovým miestom na rieku Tejo.

pokračovanie nasleduje