Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 154. pokračovanie

18.08.2016 22:53

Poobede sa rozlúčili a Denis sa vybral na Univerzitu, kde mal mať o tretej prednášku. Na katedre astrofyziky ho už očakával jeho priateľ, profesor Lopez, šéf katedry. Univerzita ležala dosť vzdialená od centra mesta a cesta taxikom cez autami preplnené krivolaké uličky starého mesta trvala viac ako dvadsať minút.

Lopez ho už očakával a zvítanie s ním bolo srdečné. Naposledy sa videli pred niekoľkými mesiacmi v Paríži, keď tam portugalský profesor prišiel pracovne. Vtedy sa aj dohodli, že Denis príde do Lisabonu.

Vo veľkej prednáškovej sieni bolo zhromaždených okolo dvesto ľudí. Prevažná väčšina z nich boli študenti, ale prišli aj ľudia, ktorí profesionálne nemali nič do činenia s astrofyzikou a astronómiou, ale sa veľmi zaujímali o dianie v kozmu a nejeden z nich mal celkom slušné astonomické poznanie.

Miestne lisabonské rádio v posledných dňoch viackrát oznámilo príchod mladého, ale už známeho astronóma z Paríža a hlásateľ uviedol k oficiálnej správe, ako atrakciu, že pochádza z komunistického Československa a že tam pôsobil v hlavnom meste, v Prahe, ale že k Parížu ho navždy pripútala láska krásnej Parížanky, do ktorej sa zamiloval počas krátkeho pobytu v Paríži.

Niečo také znelo veľmi senzačne, a tak na Denisa čakali aj viacerí žurnalisti s fotografmi a aj lisabonská televízia mala záujem urobiť s ním rozhovor. Denisa na Západe už dávno nič neprekvapilo, vedel dobre, že jeho atribútom sú senzácie, škandály, reklama a povrchné zábavy, ale mal aj svoje kvality a tie mu postačovali. Téma jeho prednášky znela veľmi sľubne a aj mysteriózne a prítomní ho už s napätím očakávali.

Lopéz ešte s úsmevom poznamenal, prv ako vošli do siene:

„Priateľ môj, prišlo aj mimoriadne veľa žien, čo je u nás absolútna výnimka a preto som si istý, že viaceré z nich nie sú tu, aby len načúvali tvojím vedeckým slovám, ale že chceli vidieť, ako vyzerá muž z ďalekého východu, ktorého si vybrala a navždy zviedla atraktívna Parížanka.“

„To mi ako mužovi síce lichotí, ale verím, že aj také ženy, ak sú tu naozaj len preto, očaruje moja prednáška svojou atraktivitou.“

Denis si na tento deň naplánoval prednášku o teoretickej možnosti existencie mysterióznych, takzvaných bielych dier, ktoré mali byť akýmsi protikladom a protipólom čiernych dier, ktoré sa po počiatočnom odmietaní možnosti ich existencie mnohými astrofyzikmi, medzičasom už etablovali ako reálne existujúce kozmické objekty.

 

pokračovanie nasleduje