Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 147. pokračovanie

29.07.2016 23:58

„Naozaj zvláštna a obdivuhodná postava“, prerušil jej rozprávanie Denis a položil jej otázku:

„A kedy žil tento neobyčajný  portugalský génius?“

„Camoes žil v šestnástom storočí, a tak mal možnosť byť autentickým svedkom najbúrlivejšieho a najvýznamnejšieho obdobia portugalského národa. Skvelé objaviteľské úspechy portugalských moreplavcov prispeli mimoriadne veľkým podielom k ukončeniu stredoveku v Európe. Princ Henrik, s prímením Námorník, bol iniciátorom nebezpečných a veľmi riskantných plavieb do ďalekých a málo preskúmaných, i do úplne neznámych oblastí. Tento neobyčajný muž a jedinečná osobnosť, bol zároveň aj prvým významným mysliteľom obdobia renesancie na Pyrenejskom polostrove.

Malé a málo známe Portugalsko sa rýchlo dostalo a preniklo zo svojej bezvýznamnosti a nepatrnosti do popredia dôležitého svetového diania a ho dokonca ovládlo na poldruha storočia. Čoskoro ale začali už v prebiehajúcej oslnivej portugalskej prítomnosti zároveň pomaly klíčiť aj korene budúcich nešťastí a tragédií, ktoré sa mali prevaliť nad hlavami príslušníkov tohto zvláštneho národa. To celé malo príčinu v jeho enormnom mrhaní vlastnými rezervami a energiami, inými slovami, v preceňovaní svojich možností a síl.

V spomínanom zlatom období portugalských dejín však na niečo také – v ošiali z nesmiernej moci a bohatstva – na niečo také nemyslel takmer nikto. Jediným, kto tak konal, bol pravdepodobne len Camoes. V tom čase Portugalsko kumulovalo obrovský potenciál moci a vplyvu so všetkými pozitívnymi aspektami, ale aj možnými negatívnymi dôsledkami.

Portugalskí kupci a majitelia obchodných lodí nadobudli v relatívne krátkom čase obrovské, doslova rozprávkové bohatstvo. Prišli k nemu z veľkej časti rozsiahlym obchodovaním a prepravou vzácnych a zriedkavých korenín a exkluzívnych produktov  z ďalekých exotických krajín, kde krajina získala bohaté a veľké kolónie. Najdôležitejšou a ďaleko najväčšou z nich bola Brazília.

Stala sa pre Portugalsko skutočnou zlatou baňou – ako som sa to naučila hovoriť od teba zo slovenčiny, lebo francúzština také prirovnanie nepozná.“

„No vidíš a teraz si to perfektne preniesla aj do tvojho materinského jazyka“, zasmial sa Denis a dodal:

„A si určite jediná z Francúzov, ktorá používa vo svojej reči toto slovenské vyjadrenie.“

„Ale v tomto prípade sa to skutočne aj výborne hodí, lebo portugalskí námorníci privážali do svojej vlasti z Brazílie obrovské množstvo zlata, také veľké, ako zo žiadnej inej krajiny. A okrem svojej námornej a obchodnej šikovnosti sa Portugalsko vyzačovalo ešte aj tým, že dokázalo pri svojich aktivitách výborne spojiť svoje imperialistické snahy s misionárskymi snahami, a to ho robilo mimoriadne úspešným.“

pokračovanie nasleduje