Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 136. pokračovanie

03.07.2016 23:29

Prečo ale dostane rakovinu len táto jediná osoba a zvyšných 999 ľudí nie? Priznám, že na to nemám žiadne kompletné vysvetlenie. Pri hľadaní odpovede na túto otázku si musíme uvedomiť predovšetkým to, že je nevyhnutné zobrať do úvahy aj škodlivý účinok životného prostredia, ktorý ovplyvňuje každy orgnizmus, ale nie každý rovnakou mierou.

Nesmieme zabudnúť ale ani na to, že sú to aj mnohé ďalšie faktory –  práve také, ako som ich líčil pri spomínanom prechladnutí -  a to najmä sociálne a psychické, ktoré spôsobujú rakovinové ochorenia. Ešte dodám, že americký lekár Simonton dosiahol pri liečbe rakoviny vynikajúce výsledky práve tým, že zohľadňoval všetky tieto faktory a podarilo sa mu vyliečiť aj mnoho pacientov, ktorých jeho kolegovia liečiaci tradičnými metódami označili ze beznádejné nevyliečiteľné prípady.“

Keď Ginette a Denis odchádzali z hotela Rocamar, bolo už neskoro po polnoci. Hodiny, ktoré strávili v spoločnosti Magdy a Vlada sa im zdali byť len niekoľkými minútami. Niekedy stačí poznať človeka len niekoľko krátkych chvíľ a hneď sa dostaví pocit, že ho poznáme už celú večnosť, lebo už po pár povedaných vetách vznikne pocit silného vzájomného vnútorného prepojenia.

Na Algarve strávili s Magdou a Vladom ešte veľa príjemných a nezabudnuteľných chvíľ a obohatili sa navzájom novým poznaním. Niet cennejších a vzácnejších darov, akými sa ľudia môžu obdarovať, ako sú dary múdrosti a nového poznania a dary ušľachtilého srdca. Naproti tomu sú materiálne dary len ich úplne bezcenným ekvivalentom.

 

+ + + + + + + + + + + + + +

 

Keď už sedeli  vo vlaku, ktorý ich unášal do Lisabonu a Algarve sa od nich neúprosne vzďalovalo a pomaly sa premieňalo už len na nezabudnuteľnú opojnú spomienku, tak sa Denisovi odrazu vynorila v mysli veľká múdrosť filozofa Konfucia:

 

Kto nevie, že nevie, toho sa vystríhaj,

kto nevie, ale vie, že nevie, toho vyučuj,

kto vie, ale nevie, že vie, toho pouč,

ale toho, kto vie , že vie, toho nasleduj

celý tvoj život.   

 

V nasledovnom momente  si uvedomil aj to, že si v podstate vždy vyhľadával priateľov v zmysle tejto múdrej rady, a to už dávno predtým, ako sa dozvedel niečo o Konfuciovi.

pokračovanie nasleduje