Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 134. pokračovanie

26.06.2016 17:08

„Bolo to v jedno štvrtkové ráno, keď ste opäť raz prišli ku mne na vizitu s kolegami. Ten deň sa v mojom vedomí odohralo niečo, čo v ňom  spôsobilo prevratnú zmenu a takpovediac od základu zmenilo môj postoj k mojej chorobe. Vyšetrili ste mi srdce a boli ste veľmi spokojný s výsledom vyšetrenia, lebo ste ostatným oznámili, že galopuje veľmi dobre.“

Z tejto jedinej pacientom zle pochopenej vety doktora, ktorá sa pre neho okamžite stala zo sekundy na sekundu dôležitým pozitívnym posolstvom, alebo inakšie vyjadrené, bol to príkaz pre jeho vedomie, aby realizovalo fakt, že jeho srdce je už zdravé. Táto pozitívna imaginácia jeho vedomia potom spôsobila, že telo tento príkaz premenilo na skutočný stav a jeho život bol zachránený. Sila slova Lowna a neotrasiteľné vnútorné presvedčenie pacienta, navodili u neho proces samoliečby a výsledok bolo niečo, čo ľudia všeobecne nazývajú zázrakom.“

„Vlado, prv ako pôjdeme domov, lebo čas už poriadne pokročil, ešte by som si rád vypočul tvoj názor na takú zdanlivo jednoduchú záležitosť akou je ochorenie,“

signalizoval Denis, že sa blíži čas ukončiť návštevu a pokračoval:

„Podľa môjho presvedčenia, choroba na človeka neprichádza výlučne zvonku, ale každý, kto ochorie, si nejakým spôsobom navodí ochorenie sám, takpovediac vo svojom vnútri, pričom vonkajšie okolnosti len prepuknutiu choroby napomôžu.“

„V podstate mám podobný názor, ako ty, Denis. Aj táto mienka je však v rozpore s konvenčným postojom klasickej medicíny v tejto otázke. Konzervatívna definícia choroby, ako sa to učí na univerzitách, tvrdí, že choroby sú presne definovateľné procesy, ktoré súvisia len so štrukturálnymi zmenami v bunkách a ktoré majú len kauzálne príčiny. Náš zastaralý biomedicínsky model síce necháva priestor pre predpoklad viacerých druhov  možných kauzálnych faktorov, ale najvyššie autority našej lekárskej dogmatiky hlásajú doktrínu: Jedna choroba a jedna jej príčina.

A práve toto ja odmietam, lebo taká výpoveď je obrovským omylom, s ktorým nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť. Teória choroboplodných bacilov bola prvým príkladom špecifickej príčiny ochorenia organizmu. Baktérie a víry boli v tomto prípade pokladané za príčinu takmer každej choroby neznámeho pôvodu. Potom neskôr, so vznikom molekulárnej biológie sa etabloval pojem chorobnej premeny, degenerácie, ako príčina ochorenia, spolu sgenetickými anomáliami. Teória špecifickej príčiny ochorenia je v niekoľkých málo prípadoch úspešná. Prevažnú väčšinu chorôb, ale nie je možné pochopiť na základe redukcionistického konceptu presne definovanej choroby a jej jediného kauzálneho spúšťacieho impulzu.“

pokračovanie nasleduje